Samenvatting: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg : Saw 4 | 9789085241454 | San Aben

Samenvatting: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg : Saw 4 | 9789085241454 | San Aben Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Pedagogisch medewerker jeugdzorg : SAW 4 | 9789085241454 | [auteurs: San Aben ... et al.].

 • 1 De jeugdzorg

 • 1.2 Wat is zorg

 • Zorg voor gezondheid en welzijn is op te delen in 3 groepen. Welke zijn dat?

  • Reguliere gezondheidszorg
  Huisartsen, consultatiebureaus en ziekenhuizen
  • Gespecialiseerde gezondheidszorg
  Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische ziekenhuizen, instellingen     voor verstandelijk gehandicapten, verzorgings en verpleegtehuizen of revalidatiecentra
  • Welzijn
  Maatschappelijk werk, opbouwwerk en jongerenwerk
 • 1.3.1 Een andere kijk op de wereld

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke twee perioden in de geschiedenis zijn belangrijk geweest voor het veranderen van denkbeelden?

  - De verlichting
  • Duurde van midden 17e eeuw tot einde 18e eeuw.
  • Rationeel denken nam de plaats in van het religieuze denken.
  • De wetenschappelijke kijk op de wereld en op de dingen die gebeuren kwam steeds meer in de plaats in van geloof en bijgeloof.
  • Moderne beschaving ontwikkelde zich


  - De industrialisatie

  • Overheidsbemoeienis werd groter 
  • Andere sociale verhoudingen door industrialisatie leidde tot het besef dat meer bemoeienis vanuit de overheid noodzakelijk was.
  • Kiesrecht (in 1917 oor alle mannen en in 1919 voor alle vrouwen)
  • De sociale wetgeving (aangenomen in 1913, uitgevoerd in 1930)
 • 1.3.2 Een andere kijk op zorg

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe werd voor de verlichting de zorg geregeld?

  Er was nog geen sprake van georganiseerde zorg. Overheid zag dit niet als zijn taak.
  Voor armen waren er:
  • Particuliere liefdadigheid instellingen (rijkeren voelden zich moreel verplicht)
  • Kerken (bijbel schrijf voor on voor armen te zorgen)
 • Wat gebeurde er rond 1850 met kinderen in pleeggezinnen?

  Pleeggezinnen waren vaak boeren en mensen met een bedrijf.
  De kinderen werden daar al op vroege leeftijd aan het werkgezet
 • Wat deed rond 1870 de kerk met pleegkinderen?

  Mensen konden kinderen bij de kerk kopen die ingezet konden worden in het arbeidsproces.
 • Wanneer werd de ziektekostenpremie door werknemers ingevoerd? Wat hield dit in, en wat voor voordeel had dit mbt de zorg?

  • In de tweede wereldoorlog dit nieuwe verzekeringsstelsel ingevoerd door de Duitsers.
  • Alle werknemers gingen nu een ziektekostenpremie betalen en kregen dus ook gebruik maken van goede gezondheidszorg.
  • Er kwam meer geld beschikbaar voor de overheid om gezondheidszorg te regelen. Er kwamen meer huisartsen, ziekenhuizen en specialisten.
 • Als gevolg van het nieuwe verzekeringsstelsel dat was ingevoerd door de Duitsers groeide de gezondheidszorg enorm. Dit had een nadeel. Welk nadeel, en wanneer kwam men hier achter?

  • Door de snelle groei ging men steeds meer uitgeven in de gezondheidszorg
  • In de jaren 70 kwam men er achter dat de kosten   van de gezondheidszorg veel te hard groeide. 
  • Er moest bezuinigd worden in de zorg
 • De hoge kosten in de gezondheidszorg resulteerde in een nieuw ziektekosten stelsel. Wanneer is dit ingevoerd, en wat hield dit in?

  • In 2006
  • De basisverzekering voor een basispakket aan zorgvoorzieningen
  • . Iedereen betaald nu dezelfde premie, en kan zelf aanvullen met extra premies voor meer zorg.
  • Doel is kostenbeheersing in de gezondheidszorg en solidariteit bevorderen in de samenleving.
 • Wat houd de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in?

  Meer verantwoordelijkheden voor het goed besturen van Nederland komen bij de gemeenten te liggen. Hiervoor lagen die bij de landelijke overheid.
 • Waarvoor is is de WMO in het leven geroepen? 

  De WMO is de Wet Maatschappelijke Zorg
  Het was een manier om de uitgaven voor de gezondheidszorg te beperken en de solidariteit in de samenleving te bevorderen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg : Saw 4