Succesfactoren binnen samenwerking - Persoonlijke motieven en doelstellingen

5 belangrijke vragen over Succesfactoren binnen samenwerking - Persoonlijke motieven en doelstellingen

Als door veranderingen in een van de bedrijven de noodzaak tot samenwerking verdwijnt, welke scenarios zijn er dan mogelijk?

Antwoord:

 1. Wanneer het bedrijf uit loyaliteit de relatie voortzet, zal de inspanning voor de relatie waarschijnlijk minimaal zijn.
 2. Het bedrijf kan besluiten de relatie stop te zetten.
 3. Gan heronderhandelen over de doelen en inrichting van de samenwerking

Wat zijn de verschillen tussen competitief en cooperatief samenwerken bij Macht en afhankelijkheid?

---------------------------------------------------------------------
                                                     Competitie                           Cooperatie
---------------------------------------------------------------------
Macht en afhankelijkheid
---------------------------------------------------------------------
Relatiespecifieke                      Beperkt tot het op-            bij gelegenheid  
investeringen                            bouwen van de
                                                     transactie  
---------------------------------------------------------------------
Alternatieve leveranciers        veel alternatieven               niet veel of tegen   
of producten                             eenvoudig beschikbaar     hoge omschakke-
                                                                                                    lingskosten   
---------------------------------------------------------------------
Macht                                          inkoop domineert              wederzijdse
                                                                                                    afhankelijkheid

Wat zijn de verschillen tussen competitief en cooperatief samenwerken bij Transactiekenmerken?

--------------------------------------------------------------------
                                              Competitie                         Cooperatie
---------------------------------------------------------------------
Transactiekenmerken
---------------------------------------------------------------------
Reduceren van                  beperkte grip op prijs-      reductie van  
onzekerheden                   supply-risico's                     prestatierisico's 
                                                                                            (kwaliteit en prijs)
---------------------------------------------------------------------
Verdeling van taken         Overeengekomen in          flexibele
                                             contract                                verdeling                                                                                   
---------------------------------------------------------------------
Coordinatie                        Eenvoudige proces-         Wederzijdse proces
                                             sen en procedures             beheersing incl. delen
                                                                                            van informatie 
---------------------------------------------------------------------
Type producten of            Standaard  product/          maatwerk product/
processen                           proces                                  proces ter verkrijging
                                                                                            van toegevoegde
                                                                                            waarde.
                                                                                                     
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de verschillen tussen competitief en cooperatief samenwerken bij Relatiekenmerken?

-------------------------------------------------------------------
                                              Competitie                         Cooperatie
---------------------------------------------------------------------
Relatiekenmerken
---------------------------------------------------------------------
Informatie-uitwisseling   Beperkt tot RFI/RFP;         Gedurende het gehele
                                             geen vertrouwelijke          inkoopproces incl.  
                                              informatie                          vertrouwelijke informatie
---------------------------------------------------------------------
Doelstellingen                   Individuele doel-              individuele en gedeelde 
                                             stellingen bepalend          doelstellingen 
---------------------------------------------------------------------
Vertrouwen                        vertrouwen in conti-        wederzijds 
                                             nuiteit van de leveran-
                                             cier en leveringen

---------------------------------------------------------------------
Commitment                     niet van belang                      aanwezig
---------------------------------------------------------------------

Wat zijn de verschillen tussen competitief en cooperatief samenwerken bij Verwachte voordelen?

---------------------------------------------------------------------
                                              Competitie                         Cooperatie
---------------------------------------------------------------------
Verwachte voordelen
---------------------------------------------------------------------
Prijs en kosten                   laagste prijs op korte         Laagste TCO op langere
                                             termijn (< 1 jaar)                  termijn (3 tot 5 jaar)
---------------------------------------------------------------------
Contractvoorwaarden     uitonderhandeld                 consensus gericht                                                                                                     op langdurige
                                                                                             samenwerking
---------------------------------------------------------------------
Leveranciersrelatie            rigide,                                    Flexibele probleem-        
                                              contract is sturend             oplossing; proactieve
                                              inkoper veracht flexi-        houding van beide
                                              biliteit en probleem-         partijen om te komen  
                                              oplossend vermogen        tot structurele
                                              aan leverancierszijde         verbeteringen
---------------------------------------------------------------------
Competetief voordeel      korte termijn                         middellange termijn   
---------------------------------------------------------------------

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo