Integratie van mensen met een verstandelijke beperking - Bevorderen van integratie - (Bevorderen) Fysieke integratie

6 belangrijke vragen over Integratie van mensen met een verstandelijke beperking - Bevorderen van integratie - (Bevorderen) Fysieke integratie

Waarom heeft fysieke integratie nog niet zoveel te maken met echte integratie?

Omdat je wel in een woonwijk kunt wonen waar alle buurtbewoners met een boog om jou heen gaan. Dat is geen integratie.
Maar fysieke integratie is wel een eerste stap, een voorwaarde om sociale integratie mogelijk te maken.

Op welke manieren kan fysieke integratie bevorderd worden?

 1. Deconcentratie
 2. verdunning
 3. thuiszorg
 4. werken in een vrij bedrijf
 5. naar een gewone school

Waarom is thuiszorg een manier om fysieke integratie te bevorderen?

Door zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen dankzij thuiszorg, is degene met de VB het meest midden in de maatschappij. Omdat de medewerkers van de thuiszorg verbonden zijn aan een zorginstelling waar ook residentiële woonvoorzieningen zijn, kunnen ze daar veel over vertellen en dat werkt drempelverlagend als de stap genomen moet worden om hun (volwassen) kind een andere woonvom aan te bieden.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe draagt de overheid bij aan de fysieke integratie van mensen met een VB?

Door pakket aan maatregelen en subsidies om de integratie op de arbeidsmarkt voor mensen met een VB te bevorderen.
Bij het werken in het vrije bedrijf komen ze op een gelijkwaardige manier in contact met mensen zonder een beperking

Op welke manier stimuleert de overheid dat kinderen met een beperking naar een gewone basisschool gaan om zo de integratie te bevorderen?

Door de wet 'Weer Samen Naar School'.
Als kinderen met een beperking in hun eigen buurt naar school gaan vergroot dat de kans op sociale contacten met buurtkinderen.

Waarom gaat een deel van de kinderen met een VB uiteindelijk toch naar het speciaal onderwijs?

 • Omdat de leerkrachten van de gewone school niet enthousiast genoeg zijn
 • Omdat het kind sociaal-emotionele problemen heeft
 • Omdat de school het kind op cognitief gebied niet genoeg te bieden heeft

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo