Integratie van mensen met een verstandelijke beperking

7 belangrijke vragen over Integratie van mensen met een verstandelijke beperking

Van welke uitgangspunt wordt uit gegaan bij integratie van mensen met een verstandelijke beperking?

Dat ook mensen met een VB recht hebben op een plek in de maatschappij en dat zij zoveel mogelijk gebruik maken van de normale maatschappelijke voorzieningen

Op welke manier kunnen we de functionele integratie van mensen met een VB bevorderen?

 1. Als begeleider: het stimuleren tot en begeleiden bij gebruik voorzieningen (vervang de voorzieningen op het instellingenterrein door die er buiten)
 2. Als maatschappij: toegankelijk maken van voorzieningen (voor mensen met lichamelijke beperking maar ook bv toegankelijkheid in hulp van iemand uit de bieb, een judoleraar die eens extra uitleg geeft etc)

Waar staat Community Care voor?

 1. Dat iemand altijd burger is en soms ook cliënt, beweging van mensen met een VB richting de samenleving die hen opvangt en zorgt voor welbevinden
 2. Gaat over meedoen: echt deel uit maken van de samenleving (wonen, welzijn). Volwaardig burgerschap (integraliteit)
 3. Meedoen gaat over gewone dingen. Wat leuk is voor een jongere, is ook leuk voor een jongere met een beperking. Wel vanuit eigen keuze en mogelijkheden
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke belemmeringen voor integratie ervaren mensen met een VB zelf?

 1. Belemmeringen tgv de beperking (bv blind - bioscoop)
 2. Maatschappelijke belemmeringen:
  - angst
  - discriminatie
  - gebrek aan middelen
  - technische belemmeringen

Welke belemmeringen in de maatschappij zijn er die de integratie van mensen met een VB blokkeren?

 1. Foute visie
  - denken dat ze zielig zijn, niet kunnen kiezen en daarom moet
     een ander dat maar doen voor ze
 2. Ontwijken en negeren
  - vinden de mensen met een VB zo zielig dat ze niet weten hoe ze
    zich moeten gedragen
 3. Angst en vooroordelen
  - bij andere ouders als een kind met een VB in het reguliere basis-
     onderwijs komt (krijgt de mijne wel genoeg aandacht?)
 4. Leven van een kleine uitkering
  - kun je minder makkelijk 'naar buiten' (kost geld)
 5. Slechte toegankelijkheid gebouwen

Hoe kun je als medewerker, ondanks de belemmeringen, cliënten individueel ondersteunen bij hun poging midden in de maatschappij te staan?

 1. Vergroten assertiviteit (tegen negatieve reakties vanuit de samenleving, nee leren zeggen)
 2. leren kiezen en grenzen stellen (via cursussen)
 3. vergroten van sociale vaardigheden
 4. werken aan een positief zelfbeeld


Ad 3 en 4: mensen met een VB zijn kwetsbaar, hebben geen positief zelfbeeld, denken dat anderen niet met ze te maken willen hebben en gaan dat dan zelf ook uitstralen. Naast een afwijkend uiterlijk allemaal ingrediënten die tegen werken en overwonnen moeten worden om succesvol sociale relaties aan te gaan.

Wat is omgekeerde integratie?

Dat is het binnenhalen van de 'samenleving' voor mensen met een VB die niet in een dorp kunnen of willen wonen door bv woningen op een instellingsterrein te bouwen voor mensen zonder beperking

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo