Samenvatting: Maatschappijwetenschappen Criminaliteit | 9789086741489 | Bas Schuijt, et al

Samenvatting: Maatschappijwetenschappen Criminaliteit | 9789086741489 | Bas Schuijt, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Maatschappijwetenschappen criminaliteit | 9789086741489 | Bas Schuijt & Jasper van den Broeke Co-auteur: Theo Rijpkema, Marlies Hagers & Theo Schuurman

 • 1 Alternatieve straffen

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat omschrijft een alternatieve straf het beste?

  Naast een gevangenisstraf kan de rechter ook een alternatieve straf opleggen, dit bestaat uit een werkstraf een leerstraf of een combinatie. Meestal wordt een alternatieve straf een taakstraf genoemd.
 • Wat zijn de 4 verschillende manieren om criminaliteit in te delen?

  • CBS: in verschillende delictsgroepen
  • veelvoorkomende ('kleine') criminaliteit VS zware criminaliteit
  • witteboordencriminaliteit, jeugdcriminaliteit, drugsgebonden criminaliteit en georganiseerde misdaad (bezig met meerdere soorten delicten)
  • misdrijven (ernstige strafbare feiten) VS overtredingen (minder ernstig)
 • Criminaliteit is relatief en cultureel bepaald. Er kan niets in het wetboek vermeld staan en toch kan dat gedrag volgens iemand/grotere groep mensen strafbaar moeten zijn. Hoe heet dit?

  strafwaardig gedrag
 • Van welke 3 aspecten is het wel/niet strafbaar stellen van gedragingen afhankelijk?

  • maatschappelijke context waarin het plaatsvindt
  • ernst van de gevolgen voor slachtoffers/samenleving: (im)materiële schade 
  • morele opvattingen van degenen met politieke macht, maar daarnaast ook particuliere initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen (zoals bewakingsdiensten, reclassering, Bureaus voor Slachtofferhulp, Meldpunt Discriminatie)
 • Noem 12 maatschappelijke ontwikkelingen die kunnen leiden tot de toename van criminaliteit.

  • afnemend gezag overheid
  • afnemende betekenis maatschappelijk middenveld (gezin, school, vereniging)
  • minder sociale controle
  • minder functionele controle
  • veranderend normen- en waardenbesef
  • sterk toegenomen welvaart (meer diefstal)
  • afgenomen pak- en strafkans
  • werkloosheid
  • technologische ontwikkelingen
  • internationalisering
  • toegenomen alcohol- en drugsgebruik
  • ontwikkelingen in verhouden tussen autochtonen en allochtonen
 • Waarom zien wij criminaliteit als maatschappelijk/sociaal probleem?

  • grote groepen zijn betrokken (onwenselijk, in strijd met heersende waarden en normen)
  • staat op publieke agenda
  • tegengestelde belangen spelen een rol (ook tegenstrijdig: slachtoffer VS dader)
  • vraagt om een gemeenschappelijke oplossing
  • verband tussen criminaliteit en andere maatschappelijke ontwikkelingen
  • culturele dimensie
 • Geregistreerde criminaliteit (misdrijven die zijn aangegeven bij of ontdekt door de politie) bestaat uit politiestatistieken en rechtbankstatistieken. Waarvoor kunnen deze worden gebruikt?

  • politiestatistieken (misdrijven waarvan de politie kennis heeft): nooit volledig en is vooral bruikbaar om een beeld te krijgen van delicten waarvan een hoge aangiftebereidheid is
  • rechtbankstatistieken (misdrijven waarover rechter uitspraak doet): nog minder volledig (1/10 van politiestatistieken) en bruikbaar voor bijhouden aantal vrijspreken, taakstraf, of gemiddelde vrijheidsstraf per delict
 • Welke zaken hebben invloed op de  geregistreerde criminaliteit?

  • verschillende belangen waardoor criminaliteitscijfers gekleurd worden (voor politieke of ander doeleinden)
  • nooit volledig doordat mensen geen aangifte doen of delicten onzichtbaar blijven
  • aangiftebereidheid verschilt per delict
  • bij de statistieken moet rekening gehouden worden met bv. bevolkingsgroei
  • selectieve opsporing: hoe meer politie surveilleert, hoe meer er ontdekt en dus geregistreerd wordt
  • nieuwe wetten leiden tot andere statistieken
  • subjectieve beoordeling (rechtbankstatistieken) leiden tot andere straffen
 • 1.1 Strafbaar gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 56 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat verstaat men onder crimineel gedrag en waar wordt crimineel gedrag in omschreven?

  Gedrag waarbij iemand de wet overtreedt en dus strafbaar is. Wat strafbaar is staat omschreven in het wetboek van strafrecht. Hierin staan alle bepalingen over strafbaar gedrag: wat strafbaar is en wat de straf is.
 • Verschil misdrijf en overtreding in strafproces

  misdrijf, politierechter en meervoudige kamer. hogere straffen tot maximaal levenslang. Je krijgt hierna ook een strafblad. 
  Overtreding, kantonrechter. maximaal 1 jaar cel. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart