Samenvatting: Macro-Economische Ontwikkelingen En Bedrijfsomgeving | 9789001876791 | Wim Hulleman, et al

Samenvatting: Macro-Economische Ontwikkelingen En Bedrijfsomgeving | 9789001876791 | Wim Hulleman, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving | 9789001876791 | Wim Hulleman en Ad Marijs

 • 1 Algemene economie en bedrijfsomgeving

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de relatie tussen de bedrijfsomgeving en algemene economie?

  • Bedrijfsomgeving zijn alle ontwikkelingen in omgeving van een onderneming die invloed hebben op de resultaten van een bedrijf.
  • Algemene economie betreft: de meso- en micro-economie, de macro-economie, de monetaire economie en de internationale economische betrekkingen. 
  De relatie hiertussen zit hem in de de ontwikkelingen in de omgeving van een onderneming. Beide onderwerpen zijn hierop van toepassing.
 • Wat betekent economisch wetenschap en beschrijf de niveaus.

  Economisch wetenschap bestudeert het economisch handelen. De niveaus zijn:
  Bedrijven en gezinnen, Een groep bedrijven en gezinnen, Een land ,Europa
 • 1.1 Economisch handelen en algemene economie

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welk onderscheid wordt er gemaakt binnen de economische wetenschap?

  1.  Het interne proces in ondernemingen bestuderen: zoals financiering, kosten & opbrengsten en externe verslaglegging;
  2. Vakken die de relatie met de omgeving zelf bestuderen: zoals commerciële economie en algemene economie.
 • 1.2 Bedrijfsomgeving

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn indirecte omgevingsfactoren uit de bedrijfsomgeving?

  Werknemers- en werkgeversorganisaties, overheid en culturele omgevingsfactoren. 
  • Invloed onderneming op omgeving = klein;
  • Invloed omgeving op onderneming = groot;
  • Rekening houden met publieke opinie --> taak van PR;
  • Sociale omgeving van bedrijf;
  •  Technologie --> risico's.
 • Wat zijn macro-omgevingsfactoren uit de bedrijfsomgeving?

  Conjuncturele ontwikkeling, ontwikkeling wisselkoersen en prijzen van grondstoffen en demografische ontwikkelingen.
  • Onbeheersbare factoren.
 • 1.3 Absolute en relatieve gegevens

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de rekenmethode van het bruto binnenlands product (BBP)?

  Totaal aantal werknemers * arbeidsproductiviteit
  • bbp = Av * ap
  Groei bbp = groei Av * groei ap
  • gbbp = gAv * gap
 • Wat is de formule van loonkosten per eenheid product?

  Loonkosten per eenheid product = loon per werknemer / arbeidsproductiviteit
  • LKp.e.p. = Lwn / ap
  • gLKp.e.p. = gLwn / ap 
 • 2 Produceren

 • Hoe kunnen we welvaart meten en vergelijken?

  Welvaart wordt gemeten en vergeleken aan de hand van het bruto binnenlands product.
 • Wat is het verband tussen welvaart en welzijn?

  Welvaart is de behoeftebevrediging door middel van schaarse goederen en diensten.
  Welvaart is de mate van geluksbeleving.

  Het verband tussen welvaart en wijlzijn zit in het geluk. Voor een gelukkig leven is een zekere mate nodig van materiële bevredigingsbehoefte, maar hangt ook af van immateriële behoefte.
 • Hoe dragen ondernemingen en de overheid bij aan welvaart?

  Welvaart is de behoeftebevrediging door middel van schaarse goederen en diensten.

  De ondernemingen dragen bij aan welvaart doordat ondernemingen producten en diensten produceren. De overheid draagt bij aan welvaart doordat de overheid het mogelijk maakt sommige schaarse goederen en diensten openbaar te stellen. Zoals het naar school kunnen gaan en gebruik mogen maken van dijken en bruggen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart