De klassieke Oudheid - Afsluiting

14 belangrijke vragen over De klassieke Oudheid - Afsluiting

Geef 3 verschillende bestuursvormen die in het oude Griekenland voorgekomen waren. Leg bij iedere bestuursvorm uit waar de hoogste macht (soevereiniteit) lag.

Directie democratie
- volwassen vrije mannen

Aristocratie
-Rijke en belangrijke mannen


Tiran       
- Een man die tijdelijk de macht greep

Waarom was het ostracisme een democratisch middel.

De Atheense burgers konden een politicus uit hun midden verbannen door hem weg te stemmen. Stemmen is een democratisch middel.

Het gebruik van het kleroterion (steen met gleufjes waarin naamplaatjes van burgers worden gestoken) beschermt de democratie van Athene. Leg dit uit.

Er werden willekeurig namen uit de steen getrokken (loting) hierdoor konden machtige mensen geen invloed uitoefenen en was er geen spraken van corruptie (misbruik van machtspositie door b.v geld)

Het kiezen van de juryleden bij de rechtspraak werd zo als het ware democratisch bepaald.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Leg uit waarom keizer Constantijn en keizer Theodosius van groot belang waren voor het Christendom.

Keizer Constantijn maakte in 313 een einde aan de christenvervolgingen en stelde het gelijk aan andere religies in zijn Rijk.

Keizer Theodosium verbood in 392 de uitoefening van alle andere godsdiensten dan het christendom.

Wat was de taak van Griekse filosofen.

Filsofen onderzochten allerlei aspecten van het bestaan. Hoe zitten de natuur en het heelal in elkaar (natuurfilosofie)

Wat is goed gedrag en hoe kan een mens dat leren (ethiek)

Hoe moet een polis bestuurd worden (politiek)

In de 5e eeuw v. C. gingen de Griekse filosofen nadenken over de vraag hoe mensen moesten leven. Wat was kwaad en wat was goed. En wanneer is iets waar en wanneer niet.

De Griekse filosofie wordt ook wel beschouwd als het begin van de wetenschap.

Noem drie gebeurtenissen die je kunt gebruiken om het einde van het Romeinse Rijk mee aan te duiden.

De plundering van Rome (West- Romeinse Rijk)
De opsplitsing van het oostelijke en westelijke deel (West- Romeinse Rijk)
Druk op de buitengrenzen door de Hunnen hierdoor gingen de Germanen hun toevlucht zoeken in het Romeinse Rijk.
De keizers konden deze volksverhuizingen niet beheersen. (West- Romeinse Rijk)
Inname van Constantinopel door de Turkse sultan Mehmet II (Oost-Romeinse Rijk)

Welk gebied behoorde in de kiezertijd niet tot het Romeinse Rijk?
Spanje, Turkije, Denenmarken of Zwitserland

Denenmarken

Noem 3 groepen vanuit de bevolking die bij de 'oude Grieken' geen politieke rechten hadden.

vrouwen
slaven
vreemden/buitenlanders

Welke belangrijke overeenkomst is er tussen onze huidige demoncratie en de democratie in het oude Athene

Dat het volk de macht heeft.

Noem ook 4 belangrijke verschillen tussen de democratie in het oude Athene en de huidige democratie.

Ostracisme (het verschijnsel dat Atheense burgers een policitus uit hun midden konden verbannen door hem weg te stemmen)
Dagelijks een andere voorzitter
Directie democratie (Vorm van bestuur waarbij alle burgers het recht hebben om in een volksvergadering mee te beslissen over het beleid.
Iedereen stemrecht  

Wat waren de 3 voornaamste kenmerken van het jodendom in vergelijking met de vorige godsdiensten.

Heilige geschriften
Monotheisme
Voorschriften (geen varkensvlees)

Leg uit waarom het Christendom vanaf de 4e eeuw n. Chr. een enorme groei maakte. Leg dit uit door middel van twee gebeurtenissen.

In 313 maakte keizer Constantijn de Grote een einde aan de Christenvervolging en stelde het gelijk aan andere religies. Het Christendom werd dus toegelaten.

In 392 verbood Keizer Theodosium alle andere godsdiensten dan het christendom.
Hiermee werd het Christendom staatsgodsdienst, de officiele godsdienst van het Romeinse Rijk.

Hoe stelden de Romeinen zich op ten opzichte van veroverde volken. Hoe was hun beleid.

Ze toonden genade en stelden zich op als hun beschermers.
Wat ertoe leidde dat de veroverde volkeren zich makkelijker neerlegden bij opname in het Romeinse Rijk.

West Romeinse rijk

Westelijke deel van Rome, na 395 afgesloten van het oosten

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo