Mensenrechten En Pluraliteit Samenvatting

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Mensenrechten en pluraliteit samenvatting

 • 1 Algemene concept van mensenrechten

 • 1.1 Mensenrechten zijn rechten

 • Hoe zou een mensenrechtennorm kunnen bestaan (3 punten)?

  A) een gedeelde norm van menselijke moraal
  B) een gerechtvaardigde morele norm die wordt ondersteund door sterke redenen
  C) Een wettelijk recht op nationaal niveau
  D) Een wettelijk recht binnen het internationale recht
 • 1.3 Mensenrechten zijn universeel

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar ligt de nuance van de universaliteit van mensenrechten?

  Het is mogelijk dat sommige rechten, bijvoorbeeld kiesrecht, alleen toekomen aan bepaalde mensen zoals volwassenen of burgers van een bepaald land. 

  Ook kan bijvoorbeeld het recht op bewegingsvrijheid worden beperkt door een gevangenisstraf. Dit recht komt dus niet ten alle tijde aan een ieder toe. 

  Ook zijn er verdragen die zich focussen op een bepaalde kwetsbare groep zoals vrouwen
 • 1.4 Mensenrechten zijn belangrijk

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hebben mensenrechten hoge prioriteit binnen het maatschappelijke leven?

  Ja, als dit niet zo zou zijn dan zouden mensenrechten niet kunnen concurreren met andere algemene belangen zoals  nationale stabiliteit en veiligheid, individuele en nationale zelfbeschikking en nationale en wereldwijde welvaart.
 • 1.5.2 Zijn mensenrechten te kwalificeren als minimumrechten?

 • Zijn mensenrechten te kwalificeren als minimumrechten?

  Sommige denkers voeren aan dat mensenrechten minimumrechten zijn in de zin dat er niet te veel mensenrechten (dienen te) bestaan en dat zij niet veel (dienen te) vereisen.
 • Wat suggereert de denkwijze van deze denkers?


  Deze denkwijze suggereert dat mensenrechten meer gericht zijn op het vermijden van het ergste dan op het bereiken van het beste. 

  Doordat mensenrechten gekwalificeerd kunnen worden als minimumrechten kunnen mensenrechten een hoge prioriteit hebben, tegemoet kunnen komen aan culturele en institutionele verschillen tussen landen, en ruimte laten aan democratische besluitvorming op nationaal niveau
 • 1.5.3 Zijn mensenrechten altijd (gelijk aan) morele rechten?

 • Zijn mensenrechten altijd (gelijk aan) morele rechten?

  Bepaalde denkers gaan er soms vanuit dat mensenrechten tenminste moreel moeten zijn in plaats van wettelijk vastgelegd (ofwel gepositiveerd).

  Het is echter wel mogelijk dat mensen zeggen dat zij wel in mensenrechten geloven, maar alleen als die mensenrechten wettelijk zijn vastgelegd op nationaal of internationaal niveau. Theoretici die stellen dat de enige mensenrechten wettelijk vastgelegde rechten zijn, moeten inzien dat de interpretaties die zij geven aan universaliteit, onafhankelijk bestaan en hoge prioriteit van mensenrechten zwak zijn.
 • 1.5.4 Hebben mensenrechten ook een politieke functie?

 • Hebben mensenrechten ook een politieke functie?

  Theoretici zouden mensenrechten kunnen beschouwen als rechten met een zeer nuttige politieke functie.

   In een dergelijke visie zou het idee van mensenrechten verschillende politieke rollen spelen op nationaal en internationaal niveau. Daarmee dienen om dringende menselijke en nationale belangen te worden beschermd.
 • 1.5.5 Wat is de toevoeging door politieke theoretici?

 • Wat is de toevoeging door politieke theoretici?

  Politieke theoretici zouden aan bovenstaande vier elementen een aantal politieke rollen of functies van mensenrechten toevoegen.

  Dit soort opvattingen kunnen aannemelijk zijn voor internationale mensenrechten die de afgelopen vijftig jaar in het internationale recht en de politiek zijn ontstaan, maar mensenrechten kunnen ook bestaan en functioneren in contexten zonder internationale controle en interventie, zoals een wereld met slechts één staat
 • 2 Het bestaan en de gronden voor mensenrechten

 • 2.1 Hoe kunnen mensenrechten bestaan?

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de eerste manier waarop mensenrechten tot stand komen?

  Als normen van nationaal en internationaal recht, die zijn gevormd door besluiten, gewoonten en gerechtelijke beslissingen.

  Op internationaal niveau kunnen mensenrechten bestaan, omdat ze tot recht zijn gemaakt door verdragen. Op nationaal niveau kunnen mensenrechten bestaan, omdat ze onderdeel zijn gemaakt van het nationale recht door regelgeving, rechterlijke beslissingen en/of gewoonten.

  Als rechten zijn verankerd in het internationale recht wordt gesproken van mensenrechten, maar als ze zijn verankerd in het nationale recht wordt ernaar verwezen als ‘burgerlijke’ of ‘constitutionele’ rechten.
 • Wat is de tweede manier waarop mensenrechten tot stand komen?

  De verklaring dat mensen worden geboren met mensenrechten, die dus inherent zijn aan het menselijk bestaan en aan mensen toekomen omdat zij mens zijn.

  Een mogelijkheid is dat deze rechten worden gegeven aan de mens door God. Er kleven echter een aantal problemen aan deze bestaansgrond.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart