Samenvatting: Minor Notarieel Recht Hogeschool Leiden

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Minor notarieel recht Hogeschool Leiden

 • 1 Relatievermogensrecht

 • 1.1 Relatievermogensrecht algemeen

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke rechten en verplichtingen brengen een huwelijk en geregistreerd partnerschap met zich mee?

  - Wederzijdse plicht: getrouwheid, hulp en bijstand (art. 1:81 BW);
  - Kinderen: verplichting tot verzorgen en opvoeden (art. 1:82 BW);
  - Kosten huishouding: verplichting tot bijdragen (art. 1:84 BW);
  - Toestemming: van de echtgenoot is toestemming noodzakelijk bij verrichten van bepaalde rechtshandelingen (art. 1:88 BW).
 • Welke twee verschillen tussen het huwelijk en het GP zijn er met betrekking tot het aangaan ervan?

  - Huwelijk komt tot stand door: jawoord (art. 1:67 BW) en GP door: tekenen van de akte van registratie bij burgerlijke stand (art. 1:80a lid 3 BW);

  -  Art. 1:68 (godsdienstige plechtigheden) is op het GP niet van toepassing.
 • Welke verschillen in rechtsgevolgen zijn er?

  - Geregistreerde partnerschappen worden niet wereldwijd erkend - internationale verdragen zien alleen op huwelijk;
  - Verschillen erkenning kinderen in het buitenland (reizen etc.).
 • Welke verschillen met betrekking tot de beëindiging zijn er?

  - Scheiding van tafel en bed is niet op GP van toepassing (en de ontbinding na een scheiding van tafel en bed dus ook niet) (vooral religieuze redenen);
  - Beëindiging van een GP is met wederzijds goedvinden (zonder tussenkomst rechter) mogelijk indien er geen minderjarige kinderen in beeld zijn over wie partijen gezamenlijk gezag hebben - door beëindigingsovereenkomst.
 • Welke verschillen zijn er ten aanzien van omzetting?

  GP kan worden omgezet in huwelijk (maar let op - die worden ook niet overal ter wereld erkend) door middel van een akte van omzetting bij de burgerlijke stand, maar huwelijk kan niet in GP worden omgezet -> voorkomen 'flitsscheidingen'.
 • Wat wordt bedoeld met 'de draagplicht van echtgenoten/geregistreerd partners'?

  Art. 1:84 lid 1 jo. 81 BW - geeft definitie aan de wijze waarop de kosten van de huishouding door partners dienen te worden gedragen en in welke verhouding dat dient te gebeuren.
 • Wat wordt verstaan onder 'de kosten van de huishouding'?

  De organisatie strekkende tot bevrediging van de materiële en geestelijke levensbehoeften van beider echtgenoten. De hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen vormen de kosten van de huishouding.

  Onder deze kosten vallen in ieder geval:
  - Verzorging en opvoeding van de kinderen;
  - Kosten van levensmiddelen;
  - Huisvesting (inclusief rentebetalingen ter zake van een met geldlening gefinancierde woning);
  - Vakanties;
  - Ontspanning;
  - Medische behandeling van het gezin.

  Eronder valt niet:
  - Kosten verbonden aan het beroep van een der echtgenoten.
 • In welke verhoudingen dienen de kosten van de huishouding - volgens de hoofdregel - te worden gedragen?

  1. Gezamenlijk inkomen;
  2. Individueel inkomen, naar evenredigheid;
  3. Gezamenlijk vermogen;
  4. Individueel vermogen, naar evenredigheid.   

  Regelend recht, dus echtgenoten zijn vrij om bij schriftelijke overeenkomst van deze hoofdregel af te wijken.
 • Wat wordt bedoeld met de fourneerplicht van art. 1:84 lid 2 BW?

  Echtgenoten hebben tegenover elkaar de verplichting om uit de onder hun bestuur staande goederen voldoende geld ter beschikking te stellen (= te fourneren). Wordt ook wel bijdrageplicht genoemd. 

  Exceptie: als het vermogen van een van de echtgenoten door deze plicht volledig zou verdwijnen, terwijl de ander voldoende heeft om de kosten tijdelijk te dragen, is de fourneerplicht niet van toepassing.
 • Man en vrouw zijn gehuwd onder koude uitsluiting. De man wil een nieuwe woning kopen, heeft hij hiervoor toestemming van de vrouw nodig?

  Nee - de man koopt de woning in zijn eentje, het vermogen van de vrouw wordt erdoor niet geraakt.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart