Samenvatting: Nha Pdb Financiering

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van nha pdb financiering

 • 1 Ondernemingsvorm

 • 1.2 Personen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar hebben privaatrechtelijke regels betrekking op?

  Zijn regels van rechtspersonen zonder overheidsgezag, zoals vereniging, stichting, bv en nv. Deze hebben betrekking of de verhoudingen tussen burgers onderling.
 • Waar hebben publiekrechtelijke regels betrekking op?

  Zijn regels van  publiekelijke rechtspersonen zoals overheidsorganen (staat, provincie, gemeente, productschap, bedrijfschap, waterschap). Deze hebben betrekking of de verhoudingen tussen overheid en burgers of tussen overheidsorganen onderling.
 • Wat is het belangrijkste kenmerk van ondernemingsvorm als natuurlijke persoon?

  Er bestaat geen verschil tussen de ondernemer privé en de ondernemer zakelijk. De ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en verplichtingen.
 • 1.3 Onderneming, bedrijf, beroep

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van bedrijf

  Van een bedrijf is sprake als er een bepaalde zelfstandige, regelmatige, openlijke activiteit op het gebied van handel, nijverheid, landbouw, of veeteelt plaatsvindt.
 • 1.4 Ondernemingsvormen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van ondernemingsvorm

  Een ondernemingsvorm is de juridische vorm waarin een onderneming haar activiteiten uitoefent. Het ondernemings vinden we oa. geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW)
 • 1.5 Eenmanszaak

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waaruit blijkt dat een eenmanszaak geen rechtspersoon is?

  Juridisch is er geen onderscheid tussen privé en zakelijk vermogen. Gaat de zaak failliet dan heeft dat direct het faillissement van de ondernemer privé tot gevolg. De zaak zelf heeft geen bezittingen en schulden, er is geen afgescheiden vermogen.
 • 1.6 Maatschap (mts)

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kenmerkt een maatschap (mts)?

  Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen(maten), met het doel uit de samenwerking financieel voordeel te halen, terwijl ieder naar buiten toe onder eigen naam optreedt. Niet om een bedrijf uit te oefenen. Bij maten ligt de nadruk op persoonlijke eigenschappen, kennis en deskundigheid.
 • Wat zijn motieven om een maatschap op te richten?

  oa. betere arbeidsverdeling, kostenbesparing (inkoop), prettige werksfeer, bij ziekte kan men elkaar opvangen, betere concurrentiepositie
 • Wat zijn de voordelen van een maatschap t.o.v. eenmanszaak?

  • Er zijn meer personen die iets kunnen inbrengen.
  • Er is een betere werk-en taakverdeling.
  • Er is opvang tijdens ziekte.
  • De continuïteit is beter gewaarborgd dan bij een eenmanszaak.
  • Er is geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor daden van anderen.
  • kredieten kunnen gemakkelijker worden verkregen dan bij een eenmans-zaak.
  • Er is sprake van kostenbesparing.
  • Verlies wordt over de maten verdeeld.
  • Bij een lage ondernemingswinst is er sprake van een lage heffing van de inkomstenbelasting.
  • Er is meer kapitaal.
 • 1.7.1 Aansprakelijkheid

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.7.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe is de aansprakelijkheid geregeld bij een vof, bv door crediteuren?

  Crediteuren kunnen verhalen op het bedrijfsvermogen. Is dit niet toereikend dan moeten firmanten privé bijbetalen. Elk van de firmanten kan rechtstreeks voor firma schulden worden aangesproken. Crediteur is niet verplicht de firmant aan te spreken die de schuld aanging en hoeft geen rekening te houden met onderlinge afspraken van firmanten mbt winst en verlies

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart