Samenvatting: Onderzoeksmethoden | 9789058756046 | Peer Scheepers, et al

Samenvatting: Onderzoeksmethoden | 9789058756046 | Peer Scheepers, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Onderzoeksmethoden | 9789058756046 | Peer Scheepers; Petrus Lambertus Henricus Scheepers; Hilde Tobi; Hendrika Rokesina Boeije

 • 1 Sociaalwetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke integriteit

 • 1.2 Sociaal wetenschappelijk onderzoek

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betekent het als we zeggen dat waarnemingen empirisch waarneembaar zijn?

  Het is gebaseerd op waarneembare en zintuiglijke feiten.
 • Wat verstaan we onder praktijkgericht onderzoek?

  Praktijkgericht onderzoek heeft als doel oplossen te leveren van praktijkproblemen die bestaan bij aanwijsbare personen, groepen of organisaties buiten de wetenschap.
 • Zowel fundamenteel wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek kunnen worden weergegeven in een bepaalde cycli. Bij welke type onderzoek hoort de regulatieve cyclus?

  Praktijkgericht onderzoek
 • Wat verstaan we onder explorerend onderzoek?

  Wanneer je als onderzoeker kiest voor een bepaald aspect van de werkelijkheid waarnaar vrijwel nog geen onderzoek is gedaan, ben je eigenlijk gedwongen om met jou onderzoek de sociale werkelijkheid te verkennen of te exploreren.
 • 1.3 Wetenschap en communicatie over onderzoek

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat verstaan we onder het begrip valorisatie?

  Wetenschappers tonen hiermee aan dat hun wetenschappelijke inzichten ook van belang zijn voor de maatschappij.
 • Wat zijn de vier functies van de boodschap?

  1. Boodschap als bron van informatie
  2. Boodschap als vermaak
  3. Boodschap als middel om de persoonlijke identiteit te versterken
  4. Boodschap als voertuig voor sociale integratie en interactie
 • 1.4 Onderzoek in de media

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke twee manieren kan wetenschappelijk onderzoek in de media komen?

  1. Wanneer er een oplossing is gevonden voor een bepaald maatschappelijk of wetenschappelijk probleem
  2. Het kan ook in het nieuws komen wanneer er een onderwerp in het nieuws speelt waar al eerder wetenschappelijk onderzoek over is gedaan
 • 1.5 Onderzoek als professional: wetenschappelijke integriteit

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke drie principes staan er in het Belmont-rapport die je moet gebruiken als je onderzoek doet?

  1. Respect voor personen: Dit principe draait om de autonomie van mensen en het recht tot zelfbeschikking. Dit houdt onder andere in dat je mensen in staat moet stellen tot geïnformeerd toestemmen met deelname. 
  2. Goed doen: De risico's van de deelnemers moeten tot een minimum beperkt worden en dit kan ook betekenen dat je helemaal moet afzien van het doen van het onderzoek
  3. Gerechtigheid: Dit principe gaat over het vergewissen van eerlijke, redelijke en niet-exploiterende procedures voor (potentiële) studieparticipanten. Hierbij valt ook eerlijke verdeling van de lasten en de lusten
 • 1.6 Wetenschappelijke integriteit en onderzoeksontwerpen

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Er zijn twee manieren waarop wetenschappers elkaar behandelen wanneer nieuw wetenschappelijk onderzoek wordt uitgebracht. Wat zijn deze twee manieren?

  1. Critical friends; door met andere wetenschappers te spreken, proberen zij hun onderzoekswerk bloot te stellen aan constructieve commentaren om het zodoende beter te maken
  2. Peer review; een proces waarbij wetenschappelijke onderzoekers zich als het ware blootstellen aan collega-onderzoekers maar ook aan andere leden van de samenleving. 
 • Wat doet het Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening?

  Maakt regels voor correcte uitoefening van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn op schrift gesteld om ze te delen en er elkaar, indien nodig, op aan te kunnen spreken

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart