Samenvatting: Open Methodologie En Statistiekboek

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Open Methodologie en Statistiekboek

 • 1 Wetenschap

 • 1.2 Ontologie en epistemologie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is epistemologie of kenleer en wat is een voorbeeld van een extreem standpunt?

  De epistemologie of kenleer onderzoekt wat kennis is en hoe die verworven kan worden. Epistemologisch scepticisme neemt hierin weer een extreem standpunt in, en stelt dat het nooit mogelijk is om iets te weten (en dat er dus nooit iets geleerd kan worden over de natuurlijke wereld).
 • 2 Psychologie

 • 2.1 Inleiding

 • Wat is psychologie en waar richt het zich op?

  - Psychologie is zowel de naam van een wetenschap als van het object van studie van die wetenschap, namelijk de menselijke psychologie.
  - Het richt zich op onderwerpen zoals waarnemen, voelen en denken.
  - Psychologie overlapt met andere wetenschappen, zoals biologie, filosofie, sociologie, antropologie en onderwijswetenschappen.
 • Waarom wordt psychologie beschouwd als een paradoxale wetenschap?

  - Psychologie wordt als een paradoxale wetenschap beschouwd omdat iedereen zich nauw verbonden en bekend voelt met het onderwerp van de studie, namelijk waarnemen, voelen en denken.
  - Hoewel men intuïtief denkt dat ze begrijpen hoe mensen denken en voelen, staat de wetenschap nog in de kinderschoenen en begrijpen we nog maar weinig van de menselijke psychologie.
  - Het vereist verregaande specialisatie om te redeneren over waarom mensen bepaalde acties ondernemen.
 • Waarom is het nadenken over jezelf en anderen geen betrouwbare methode om inzicht te krijgen in hoe mensen functioneren?

  - Het nadenken over jezelf en anderen is geen betrouwbare methode omdat onze waarneming gericht is op het snel categoriseren van onze omgeving.
  - Mensen zijn door evolutie goed in het opmerken van patronen, maar dit kan leiden tot fouten.
  - Daarom is wetenschappelijk onderzoek en het gebruik van theorieën en evidentie uit de psychologie van belang om inzicht te verkrijgen in hoe mensen functioneren.
 • 2.2 Abstracte patronen herkennen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe compenseert ons brein voor gebrekkige waarneming? Wat is een voorbeeld hiervan?

  - Compenseert voor gebrekkige waarneming door in te vullen
  - Voorbeeld: waarnemen van een volledig hert terwijl alleen de kop en het gewei zichtbaar zijn
 • Wat is klassieke conditionering en wie voerde experimenten uit op dit gebied?

  - Leerproces waarbij een organisme bepaalde stimuli leert te koppelen aan een ongerelateerde gebeurtenis
  - Pavlov voerde experimenten uit die dit proces aantoonden
 • Waarom is het herkennen van abstracte patronen via klassieke conditionering nuttig?

  - Dieren kunnen overlevingskansen vergroten door weg te rennen bij het horen van een roofdier
  - Leerproces waarbij stimuli aan gebeurtenissen gekoppeld worden

  Maar het is niet
  altijd een garantie op echt bestaande, oorzakelijke verbanden.
 • Wat is een voorbeeld uit de tekst van een denkfout bij mensen in relatie tot het herkennen van oorzakelijke verbanden?

  - Meer mensen met kwallenbeten wanneer er meer ijs wordt verkocht
  - Aannemen van oorzaak-gevolg relatie zonder juiste verklaring
  - Weer is de gemeenschappelijke factor voor beide observaties
 • Wat impliceert de uitspraak 'correlatie impliceert geen causatie'?

  - Verband tussen twee zaken betekent niet direct oorzaak-gevolgrelatie
  - Mensen hebben neiging om verbanden als causaal te zien
 • 2.3 De complexe mens in een complexe wereld

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is de menselijke psychologie een uitdaging voor onderzoekers?

  - Mensen zijn veelzijdig en complex
  - Individuele verschillen zijn niet altijd het onderwerp van studie
  - De wereld is complex met vele invloeden
  - Veel invloeden op menselijke psychologie en toestand
  - Veel ruis in onderzoek door complexiteit en variabiliteit

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart