Samenvatting: Orthopedagogiek | 9789044128956 | A J J M Ruijssenaars, et al

Samenvatting: Orthopedagogiek | 9789044128956 | A J J M Ruijssenaars, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Orthopedagogiek | 9789044128956 | A.J.J.M. Ruijssenaars, P.M. van den Bergh & J.M.L. van Drenth.

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Orthopedagogiek als discipline

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een ander woord voor onderwerp van aandacht van een wetenschappelijke discipline?

  Object
 • Hoe noem je een wetenschappelijk gevormde beroepsoefenaar?

  Scientist practitioner
 • Wat bedoelt men met normatief gerechtvaardigde visie op pedagogisch wenselijke doelen?

  Dat het haalbaar en uitvoerbaar is voor dit gezin binnen de algemeen aanvaarde norm in de maatschappij
 • Hoe noem je het professioneel handelen dat steunt op de best mogelijke kennis die in de discipline aantoonbaar voor handen is?

  Evidence based
 • Orthopedagogiek wordt geprofileerd vanuit verschillende wetenschappen: handelingsgericht en empirische wetenschap. Op welk model is de empirische wetenschap gebaseerd?

  Op het natuurwetenschappelijk model (dataverzameling)
 • Orthopedagogiek wordt geprofileerd vanuit verschillende wetenschappen: handelingsgericht en empirische wetenschap. De handelingsgerichte wetenschap gaat naast empirische kennis ook over...?

  Kunde
 • Wat doen de pedagogische wetenschappen?

  - Zorgvuldig beschrijven en verklaren van de pedagogische werkelijkheid
  - Normatief gerecht vaardigde visie op pedagogische wenselijke doelen  en daarmee de mogelijkheid en beïnvloedbaarheid van de opvoeding
 • Normatief gerechtvaardigde visie op pedagogisch wenselijke doelen: wat is normatief?

  Normatief is de maat waar aan 'volgens ons' moet worden voldaan. Opvatting over wat wenselijk wordt beschouwd afgestemd op de algemeen aanvaarde norm.
 • Binnen de handelingsgerichte wetenschap gaan ze uit van rationeel te verantwoorden aanpak, wat betekent rationeel?

  Rationeel: logisch, systematisch, voor anderen navolgbaar (inzichtelijk)
 • Wat is het doel van handelingsgerichte wetenschap?

  Systematische toepassing van georganiseerde sociale kennis

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart