Het pedagogisch klimaat in de klas - Interactie en communicatie

5 belangrijke vragen over Het pedagogisch klimaat in de klas - Interactie en communicatie

Vijf elementen van interacties in de klas


1. contactinitiatief: aanzet tot contact of interactie met de ander (aankijken, vragen, laten zien, naam noemen)
2. ontvangsbevestiging: je laat de ander merken dat je hem hebt gevolgd (non-verbaal: knikken, terugkijken, glimlachten, aanraken of verbaal: ja zeggen, hmmm benoemen, samenvatten etc).

3. Instemmend benoemen: verwoorden wat men zelf doet, denkt of voelt bij het eigen handelen van dat van een ander.

4 Beurtverdeling: elk contact heeft een structuur van drie fasen: de opening, de uitwisseling en de afronding.

5. Leiding geven: het bewust hanteren van de opeenvolgin gvan bovenstaande interactiestappen.

Op welke 3 relaties heeft interactie betrekking?

Op de relatie tussen:
* de leraar en de groep
* de leraar en de individuele leerling
* de leerlingen onderling

Welke vijf elementen van interactie zijn aanwezig in een groep?

* contactinitiatief: aanzet tot contact of interactie
* ontvangstbevestiging: verbaal of non-verbaal (moet overeenkomstig zijn)
* instemmend benoemen verwoorden van wat men zelf doet, denkt of voelt
* beurtverdeling: drie fasen van het contact (leerkracht moet aandacht eerlijk verdelen):
1 opening van het contact
2 de uitwisseling
3 afronding
* leiding geven: bewust hanteren van bovenstaande stappen in volgorde
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke twee zaken zijn van belang bij positieve, effectieve en rechtvaardige gedragssturing?

* aandacht geven: duidelijk communiceren naar de leerling over het gewenste gedrag
* aanbieden van alternatieven: kijkend naar de achtergrond van het handelen van de leerling en van daaruit handelen.

Wat is een factor die gemeenschapsvorming in de weg kan staan?

Het geven van complimentjes voor goede prestaties
Het niet geven van complimentjes voor inzet, proces, doorzetten of voor elkaar opkomen.
Effect: competitieve sfeer 
Voorbeeld: je wilt dat leerlingen goed zitten en je zegt: ik zie dat de groep van Jan al klaar is -> de groep van drukke Piet is nooit op tijd klaar. Dit kan leiden tot buitensluiten. Alternatief: Ik zie dat bijna iedereen al klaar is, fijn dan kunnen we beginnen met evt nog het noemen van Piet die nog niet klaar zit.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo