De pedagogische opdracht: normen, waarden en burgerschap

8 belangrijke vragen over De pedagogische opdracht: normen, waarden en burgerschap

De pedagogische opdracht van het onderwijs, van de school en van de leraar

de bijdrage van het onderwijs aan de persoonlijke, morele en sociale ontwikkeling van jongeren en daarmee aan de opvoeding van toekomstige burgers.

Wat is het verschil in ontwikkeling thuis en op school?

* In het gezin (en ook in de samenleving) leert een kind participerend omdat de motorische, psychologische en cognitieve ontwikkeling plaats vinden in een directe relatie met de sociale en culturele kenmerken van het gezin.
* Op school vindt leren vooral georganiseerd en gestructureerd plaats.

Vergelijkbare hoofdaccenten in de definities van de pedagogische opdracht

het gaat om het bevorderen evan persoonlijke waardegerichte vorming van leerlingen en om het ontwikkelen van burgerschap en sociale competentie.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Pedagogische opdracht volgens Ten Dam, Veugelers, Wardekker en Miedema (2004)

Het bevorderen van de identiteitsontwikkeling of persoonsvorming van leerlingen, mede met het oog op hun toekomstige participatie in een democratische, multiculturele samenleving.

Sinds wanneer staat de pedagogische opdracht van het onderwijs prominent op de agenda?

1990

Waar maakt Klaassen en Leeferink (1998) onderscheid tussen?


een sociaalinstrumenteel aspect, waarbij aandacht is voor waardeopvoeding, en een sociaal-pedagogisch aspect, waarbij de begeleiding van de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen centraal staat.

Wat is een belangrijk element van de pedagogische inhoud van het onderwijs?

* Levensbeschouwing
(Morele ontwikkeling)

Wat is actief pluriforme identiteit?

het houdt in dat alle leerlingen welkom zijn (openbaar onderwijs)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo