De pedagogische opdracht: normen, waarden en burgerschap - Burgerschapsvorming in het onderwijs - Democratisch burgerschap

5 belangrijke vragen over De pedagogische opdracht: normen, waarden en burgerschap - Burgerschapsvorming in het onderwijs - Democratisch burgerschap

Wat houdt active citizenship in volgens de EU?

* als betrokken, zelfstandige burger functioneren in de politiek-bestuurlijke zin, die participeert in de politieke besluitvorming
* er worden verbindingen gelegd met de toenemende individualisering van de huidige maatschappij en de eisen die dat stelt aan het maatschappelijk functioneren van mensen.

Welke vier steunpilaren kent een open democratische samenleving?

* rechtszekerheid en een onafhankelijk strafproces
* academische vrijheid en het recht op een eigen waarheid
* religieuze, politieke en sociale tolerantie
* geweldloze politieke actie en conflicthantering.

Welke waarden zijn gewaarborgd in een democratische rechtstaat in de grondwet?


- gelijkwaardigheid leidend tot gelijke behandeling/discriminatieverbod;

-vrijheid van belijdenis van godsdienst en levensbeschouwing;
- vrijheid van meningsuiting
- vrijheid van vereniging, vergadering en betoging
- eerbiediding van de persoonlijke levenssfeer
- onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is kritisch, democratisch burgerschap?

Dat elke burger in de maatschappij kan participeren en daarbij zelfstandig, verantwoord, normatief en waardebewust kan handelen.

Waarom is democratie normatief?

De democratie verdedigt de individuele vrijheid van levensbeschouwing en levenswijze.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo