Samenvatting: Pedagogiek

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Pedagogiek

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is pedagogiek? Geef de volledige definitie

  Pedagogiek is een historisch gegroeide discipline, verankerd in een rijke traditie, maar zonder verplichtend raamwerk dat scherp afbakent wat wel of niet pedagogisch mag en kan zijn. 
  Het heeft ook een grote veelvormigheid: aandacht voor pedagogische begrippen, positionering tot nieuwe sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en pedagogiek als discipline met bredere methodologische onderzoeksoriëntatie.
 • Wat is het klassieke pedagogische driestromenland?

  3 klassieke stromingen:
  1. Geesteswetenschappelijke pedagogiek (Dienstbaarheid)
  • opvoeding = zinvol en waardevol op zichzelf
  • Opvoedingspraktijk = betekenisvol en pedagogiek brengt deze betekenissen aan het licht
  • Hermeneutiek als onderzoeksmethode
  • Men wil kinderen proberen begrijpen waarom ze zich op een bepaalde manier ontwikkelen/gedragen
  2. Empirisch-analytische pedagogiek (Waarheid)
  • Objectiviteit
  • Evidence based
  3. Kritisch-emancipatorische pedagogiek (Rechtvaardigheid)

  • Kritiek op geesteswetenschappelijke pedagogiek
  • Begrip 'pedagogische relatie' wordt vervangen door 'socialisatie en communicatie'
  • Begrip emancipatie vervangt 'Bildung' (= pedagogische autonomie-emancipatorische pedagogiek)
  • Klemtoon op maatschappijkritiek
 • We bespraken in de les het artikel 'pedagogische sensitiviteit'. Wat betekent dit begrip?

  Dat wil zeggen dat men aanleg heeft (of kan men het ontwikkelen?) om op een goede manier om te gaan met kinderen.
 • Dit is een afbeelding van een rizoom. Wat heeft een rizoom te maken met pedagogiek?

  Het debat tussen denkscholen is verstomd:
  • Toegenomen pragmatiek in onderzoeksmethodes
  • Grens tussen pedagogiek en ontwikkelingspsychologie vervaagt
  • Het onbegrijpelijke van de pedagogiek --> zoals een rizoom: pedagogiek heeft een stevige basis, zonder een exact aan te wijzen oorsprong. De discipline verandert doorheen de tijd zonder te voorspellen valt wat de richting, inhoud of grenzen van die verandering zullen zijn of zouden moeten zijn.
 • 2 De mens, het kind, de cultuur en de opvoeding

 • 2.1 Wat is een kind?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Martinus Langeveld beschrijft wat een kind volgens hem is, maar Dietrich Benner is niet volledig akkoord met zijn standpunt. Wat zegt Dietrich Benner?

  • Een kind is niet hulpeloos, maar vormbaar (= Bildsamkeit)
  • De bestemming van het kind ligt niet op voorhand vast, wat men voorheen wel dacht
  • Opvoeding, onderwijs en vorming bepalen de bestemming van het kind (vrijheid en gelijkheid)
 • 2.2 Beelden van kinderen

 • Men beschrijft 2 verschillende beelden van kinderen. Welke?

  Het te temmen kind (top-down):
  • Meest gekende
  • Men wil ervoor zorgen dat het kind wordt zoals wij dat willen en daar moet het kind zelf niet te veel van afwijken
  Het goddelijke kind (bottom-up)
  • Romantische benadering
  • Een kind brengt goedheid 
  • Ze vormen een inspiratiebron
  • Laisser-faire
 • 2.6 Mens en kind in biologisch perspectief

 • Waarom zei Arnold Gehlen ooit "Men kan mens en dier niet vergelijken."?

  • Elk dier heeft een afgebakende Umwelt of omgeving
  • Mensen leven in een open wereld en hebben dus geen Umwelt
  • Er is altijd ruimte om te leren voor de mens, bij dieren is dit beperkt
 • Welke 3 belangrijke personen zetten de mens en het kind in hun biologisch perspectief? Geef enkel hun namen

  • Arnold Gehlen 
  • Adolf Portmann
  • Maria Montessori 
 • Wat was het antwoord van Adolf Portmann op de vraag "Waarom wordt het mensenkind zo vroeg geboren?" aangezien baby's nog niet kunnen praten, wandelen... Zoals dieren dat wel meteen doen?

  • Mens = secundaire nestblijver: de mens wordt niet met gesloten ogen en gehoorgangen geboren (leren vs. Rijpen) --> in tegenstelling tot primaire nestblijvers
  • Kinderen hebben communicatie nodig om cultuur te verwerven
 • Wat bedoelde Maria Montessori met haar uitspraak "Het kind verwerft zijn geestelijke en menselijke vermogens door de omgeving te absorberen."?

  • Kinderen leren uit hun omgeving door te kijken, vragen, testen...
  • Leerkracht staat in voor een voorbereide omgeving in het klaslokaal, bijvoorbeeld door middel van Montessorimateriaal
  • Het kind kan vragen 'kan je mij helpen om dit alleen te doen?'

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart