Samenvatting: Psychologie | Marc Brysbeart

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychologie | Marc Brysbeart

 • 1 Wat is psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke stromingen vormen de beginjaren van de psychologie?

  1) Structuralisme: waaruit bestaat het bewustzijn?

  2) Gestaltpsychologie: de perceptie van het geheel.

  3) Functionalisme: wat is de functie van het bewustzijn?

  4) Behaviorisme: hoe kunnen we de mens wetenschappelijk bestuderen?

  5) Psychoanalyse: Sigmund Freud en het onbewuste.

 • Wat zijn de onderzoeksmethoden in de psychologie? 

  1) Beschrijvend onderzoek

  2) Correlatie-onderzoek

  3)Experimenteel-onderzoek

  4) Convergerende evidentie

  5) Ethiek bij psychologisch onderzoek

 • 1.2 Ontwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben

 • Psychologie was niet mogelijk zolang geloofd werd dat de mens het centrum van het universum was en daarom aan natuurwetten onderhevig was. Door wie veranderde dit geloof?

  Door Nicolaus Copernicus (1473-1543), die vaststelde dat de aarde niet het centrum van het heelal was, maar rond de zon draaide.
 • 1.2.1 Ontwikkelingen in de filosofie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke drie ontwikkelingen in de filosofie hebben de weg geeffend voor de ontwikkeling van de psychologie? Geef een naam bij elke ontwikkeling.

  Mens is niet het centrum van het universum (copernicus); lichaam kan wetenschappelijk onderzocht worden (Descartes); inhoud van de geest ontstaat o.b.v. ervaringen (Locke, Hume)
 • 1.2.3 De eerste psychologische experimenten

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de eerste psychologische experiment en wie was de psycholoog die het uitvond?

  In de 19de eeuw begon men vanuit de geneeskunde proeven uit te voeren die nauw aansloten bij de psychologie. In 1801 stelde de Engelse arts Thomas Young zijn trichromatische theorie over kleur perceptie voor. Op basis van observaties was Young tot de overtuiging gekomen dat alle kleuren die mensen kunnen waarnemen, een combinatie waren van rood, groen en blauw licht.  
 • 1.3 De beginjaren van de psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Van wanneer tot wanneer zijn de beginjaren van de psychologie?

  Rond het eind van de 19de eeuw was  de tijd rijp voor een wetenschappelijke studie van gedragingen en mentale processen. Zoals enigszins te verwachten viel op basis van de complexiteit van het onderwerp, waren niet alle onderzoekers het eens over wat onderzocht kon worden en welke methoden hierbij gebruikt kon worden. Daardoor  ontstonden verschillende onderzoeksscholen tussen 1880 en 1930.
 • Geef de vijf scholen uit de beginjaren van de psychologie en vat de essentie van hun programma samen?

  structuralisme (de elementen van de bewuste ervaring), gestaltpsychologie (bewustzijn is meer dan de som van de delen), functionalisme (functies van het bewustzijn?), behaviorisme (hoe kunnen we de mens wetenschappelijk bestuderen?), psychoanalyse (onbewuste is de kern van het psychische)
 • 1.3.1 De beginjaren van de psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie wordt beschouwd als de grondlegger van de wetenschappelijke psychologie en wat was zijn kijk op de psychologie?

  Wundt (leipzig); onderzoek via introspectie in een gestandaardiseerde situatie; is lang afgeschilderd als alleen geinteresseerd in het structuralisme.
 • Wat is de onderzoeksmethode van het structuralisme?

  Introspectie.
 • Waaruit bestond de bewuste waarneming?

  De bewuste ervaring bestond uit een reeks discrete bewuste stukjes waar de proefpersoon toegang tot had. Een typische instructie was  'Let zo aandachtig mogelijk op het voorwerp of het proces dat je sensatie opwekt, en zodra het voorwerp verwijderd wordt of het proces beëindigd is, herinner je dan de sensatie zo levendig en zo volledig mogelijk'.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart