Samenvatting: Psychologie In De Gezondheidszorg

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychologie in de gezondheidszorg

 • 1 Psychologie in de gezondheidszorg

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 01/08/2016
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.3. Welke ontwikkelingen zijn er oa te noemen in de gezondheidszorg?

  1) toegenomen belang van chronische ziekten 
  2) de aandacht voor kwaliteit van leven ( bijv behouden van zoveel mogelijk autonomie )
  3) belang van niet direct aanwijsbare somatische oorzaken van klachten
  4) van biomedisch perspectief naar biopsychosociaal
  5) Bij chronische aandoeningen, patient helpen leren leven hiermee
  6)  Aard van aandoeningen waarmee de gezondheidszorg wordt geconfronteerd ( door toenemende vergrijzing, langere levensverwachtingen, toename lichamelijke aandoeningen schijnbaar zonder organische verklaring ( somatoforme stoornissen ) )
  7) bekijk figuur 1.1 op blz 4
 • 1.4. Stress een gezondheid. Stress kan zich op vier manieren manifesteren:

  1) Als lichamelijke of fysiologische stressreacties ( oa veranderingen in bloeddruk, hartslag en / of stresshormonen
  2) Als emotionele stressreacties ( zoals gevoelens van frustratie, depressie, angst, hulpeloosheid )
  3) Als veranderingen in cognitief functioneren ( zoals stoornissen in het denken, geheugen, informatieverwerking en concentratievermogen )
  4) Als gedragsveranderingen ( zoals vermijden van situaties, en / of sociale contacten, roken, drinken, agressie, arbeidsverzuim )
 • 1.4. Wanneer de blootstelling aan stressbronnen aanhoudt, kan dit resulteren in het ontstaan van gezondheidsklachten. Specifiek voor de gezondheidszorg zijn de volgende effecten van stress van belang:

  - Stress staat een adequate informatieoverdracht van arts op patient in de weg;
  - Stress maakt dat mensen zich ziek voelen, zonder dat er sprake hoeft te zijn van echte ziekte, in dat geval wordt er dus feitelijk onnodig een beroep gedaan op de gezondheidszorg;
  - stress bevordert dat mensen daadwerkelijk psychisch of lichamelijk ziek worden;
  - stress heeft negatieve gevolgen op het beloop en herstel van ziekte;
  - stress interfereert met de effectiviteit van medische interventies.
 • 1.4. Wat leerden de behavioristen ons over ziekte?

  Fysiologische problemen en ziekte ( of beter zich ziek voelen ) kunnen ook beschouwd worden als gedrag. Zieke kan gebruikt worden als communicatiemiddel of als methode om andere problemen het hoofd te bieden ( gezondheidsklachten als coming ). De consequentie hiervan is dat pathofysiologische processen en ziekte(gedrag) aan- en af te leren is. Dit biedt handvatten voor interventies en geldt vooral ziektes die medisch niet te plaatsen of onbegrepen zijn.
 • waar richtte behavioral medicine zich op? Behavioral health?

  - van origine, met behulp van gedragstherapeutische technieken, op de preventie, diagnose en behandeling van somatische aandoeningen of fysiologisch disfunctioneren. 
  - Behavioral health kan worden gezien als interdisciplinaire subdiscipline binnen de behavioral medicine, die zich vooral bezighoudt met handhaving van gezondheid, de preventie van ziekte en disfunctioneren van ( nog) gezonde individuen.
 • 1.4. In veel modern onderzoek en vooral wanneer het gaat om interventies bij pijnpatienten, is men niet meer geïnteresseerd in de persoonlijkheid. Men onderscheid vier niveau's:

  1 Nociceptie
  2 pijn gewaarwording
  3 pijnbeleving
  4 pijngedrag
 • 1.6. Diagnostiek. Over welke inzichten moet een gezondheidszorg psycholoog beschikken om psychosociale determinanten van gezondheid en ziekte te kunnen opsporen?

  - Inzicht in gedrag en psychosociale factoren die van invloed zijn op het ontstaan en beloop van ziekten; in factoren die het effect van een mediache behandeling ( on)gunstig beïnvloeden en die ertoe bijdragen dat mensen zich ziek voelen ( zonder het ook te zijn en daarom onnodig hulp zoeken );
  - Inzich in de psychologische en psychobiologische mechanismen die van belang zijn voor bovengenoemde relaties;
  - Inzicht in hoe patienten hun ziek-zijn beleven en hoe zij het contact met de gezondheidszorg ervaren;
  - Inzicht in de determinanten van gezondheids- en ziektegedrag en kennis van gender- en cultuurverschillen met betrekking tot bovengenoemde thema's. 
 • 1.6. Diagnostiek. Belar en Park maken onderscheid in een viertal domeinen waarover tijdens de assessmentprocedure informatie verzameld moet worden:

  1 het biologische of fysieke domein
  2 het affectieve domein
  3 het cognitieve domein
  4 het gedragsmatige domein.
 • 1.6. Welke concrete vraagstellingstypen kan de assessment betreffen? ( blz 13 )

  - Beschrijving: wat voor iemand is de patiënt?
  - onderkenning: wil de patiënt met zijn ziekte iets communiceren? hoe is de relatie met zijn omgeving?
  - Verklaring: is er een verklaring waarom hij juist op dat moment ziek werd? is er een verklaring waarom deze patiënt juist deze klachten ontwikkelde?
  - voorspelling: wat moet er gebeuren om verdere problemen te voorkomen?
  - indicatie: hoe kan de patient het beste worden geholpen?
  - Evaluatie: wordt deze patiënt adequaat geholpen?
 • Van welke bronnen kan gebruik worden gemaakt voor de diagnostiek van de individuele patiënt?

  gegevens uit medische archieven
  observaties
  interviewtechnieken
  klinische tests ( beoordelingsschalen, vragenlijsten, dagboekmethoden )
  psychometrische testmethoden
  psychofysiologische meetmethoden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart