Samenvatting: Reader De Nieuwe Mens

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Reader De Nieuwe Mens

 • 1 Plattelandscultuur in de 19e en vroege 20ste eeuw

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wil Anton Schuurman in zijn tekst aantonen?

  Onderzoek naar plattelandscultuur
  • Begrip
  • Betekenissen
  => aanzet omschrijving cultuur en ontwikkeling Nederlandse platteland
 • Hoe stelt Schuurman de modernisering van het platteland ter discussie?

  • Niet terugkijkend, maar met de tijd meekijkend vanuit he Ancien Régime. 
  • Onderscheid tussen beeld en werkelijkheid.  
 • Hoe kon volgens het Schuurman het misverstand ontstaan dat het platteland tot in de 19e eeuw geïsoleerd en traditioneel was?

  Transformatie westerse samenlevingen na de oorlog.
  • Platteland geïdealiseerd-  moderniteit nog geen grip. 
  • behoefte aan geïdealiseerd vroeger.
 • Waardoor werd het misverstand van het platteland nog meer gevoed?

  Hogere en stedelijke cultuuruitingen: schilderkunst Haagse School. Geïdealiseerd platteland.
 • Hoe ziet de auteur het proces van veranderingen op platteland?

  Niet eendimensionaal
  • Permanente veranderingen menselijk samenlevingen 
  • Perioden versnelling en vertraging
  • Inkrimping en uitbreiding 
 • Hoe werd voorheen aangekeken tegen het platteland?

  Traditionele en onveranderlijke samenleving.
 • Wat is volgens de auteur probleem met het beeld van het moderniserende platteland?

  Plattelanders worden als passieve volgelingen gezien
  • Traditioneel naar modern als toestandsverandering, in plaats van als proces.
 • 1.1 De 'moderniteit' van het Nederlandse platteland in de vroegmoderne periode

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Volgens historici is het onjuist om het platteland af te schilderen als geïsoleerd en onveranderlijk. Geef hiervoor argumenten.

  1. Republiek gezonde economie: respect eigendomsrechten
  2. Economisch leven gereguleerd door markt
  3. Tijdsbesef - kerkklokken
  4. Migratie steden
  5. Trekvaart
 • Schuurman stelt dat het Nederlandse platteland al in de vroegmoderne periode volop verknoopt was met de stedelijke cultuur. Leg uit waarom Schuurman het belangrijk vindt om dit punt te maken.

  Bezwaar  heersende idee dat platteland pas eind tweede helft 19e eeuw uit isolement kwam, =>  moderniseringsgolf.
  • Klopt niet => Platteland was daarvoor al geïntegreerd in economische en sociale veranderingsprocessen.
 • Geef twee voorbeelden die Schuurman gebruikt om te onderbouwen dat Nederlandse platteland al in vroegmoderne periode verknoopt was met stedelijke cultuur.

  • Economie (de deelname van het platteland in de dynamiek van de markt).
  • Infrastructuur (trekschuitverbindingen en modern tijdsbesef); wijdverbreide migratie.
  • Religie -  Nijkerkse beroering in de achttiende eeuw laten zien dat het platteland niet geïsoleerd was.  

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart