Totstandkoming - De rechtshandeling la - De aanvaarding van het aanbod

6 belangrijke vragen over Totstandkoming - De rechtshandeling la - De aanvaarding van het aanbod

Wat is de aanvaarding van het aanbod?

De aanvaarding is het 'ja' van de wederpartij op het tot haar gerichte aanbod. Aanvaarding kan:
- In beginsel in iedere vorm geschieden;
- Moet worden gericht tot de aanbieder, en;
- Moet inhoudelijk overeenstemmen met het;
- Nog geldige tot de wederpartij gerichte aanbod.

Waarom kan lid 1 van art. 6:225 niet worden gebruikt bij een geval van battle of forms?

In dit geval zou de rechter de keuze hebben uit het oordeel dat in het geheel geen overeenkomst tot stand is gekomen. - wat zelden zal sporen met de voorstelling van partijen, die veelal reeds tot uitvoering van het in hun voorstelling overeengekomene zullen zijn overgegaan.

Waarom kan lid 2 van art. 6:225 niet worden gebruikt bij een geval van battle of forms?

hier zou de beslissing zijn dat de voorwaarden van de wederpartij van de aanbieder gelden. Dit zou ongelukkig zijn met het oog op al die gevallen waarin de aanbieder de afwijking van zijn aanbod niet eens is opgevallen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de uitzondering van art. 6:233 lid 2 BW?

Dat indien de aanbieder begrijpt of behoort te begrijpen dat het voor de wederpartij onduidelijk was dat de aanvaarding te laat plaatsvond, geldt de aanvaarding als tijdig gedaan indien hij de wederpartij niet onverwijld meedeelt dat hij het aanbod als vervallen beschouwt.

Wat houdt het begrip oneigenlijke dwaling in?

Partijen hadden een onjuiste voorstelling (dwaalden) omtrent de inhoud van de door hen uitgewisselde verklaringen. Bijv de een zegt ton en de ander kuip. Degene die kuip bedoelde kreeg een ton (1000 kg)

Bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen

Bescherming ingevolge artikel 3:35 BW vereist dat de geadresseerde te goeder trouw is. Hiermee wordt bedoeld dat hij onder de gegeven omstandigheden de verklaring redelijkerwijze mocht opvatten als een tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking.

Gezichtspunten waarmee (afhankelijk van de omstandigheden van het geval) rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen zijn:
de aard van de rechtshandeling
de deskundigheid van partijen
de met de rechtshandeling verbonden voor- en nadelen voor de betrokken partijen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo