Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - Wilsgebreken - Bedreiging

3 belangrijke vragen over Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - Wilsgebreken - Bedreiging

Wat is bedreiging en waar staat dit in de wet?

Van bedreiging is sprake als iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. Zie art. 3:44 lid 1 en 2 BW.
Een rechtshandeling die door bedreiging tot stand is gekomen, is vernietigbaar.

Hoe leidt bedreiging tot een wilsgebrek?

Bedreiging veroozaakt vrees, waardoor iemands wil op gebrekkige wijze wordt gevormd.

Bedreiging kan plaatsvinden met geoorloofde middelen en ongeoorloofde middelen. Leg uit.

Ongeoorloofde middelen zijn: bedreiging met een mes of pistool, gijzeling, brandstichting of chantage.
Geoorloofde middelen zijn: dreigen met beslag, aanvragen van faillissement of uitzetting. Deze middelen leveren alleen bedreiging op als ze onrechtmatig zijn gebruikt (dwz in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid).

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo