Totstandkoming - Het tot stand komen van rechtshandelingen

3 belangrijke vragen over Totstandkoming - Het tot stand komen van rechtshandelingen

Wat zijn stilzwijgende wilsverklaringen?

Volgens art. 3:37 lid 1 kunnen verklaringen ook in een of meer gedragingen besloten liggen. Met een handgebaar of een hoofdknik kan men zijn wil evengoed verklaren als met woorden (gesproken of geschreven). Dit is stilzwijgende wilsverklaring. Ook zuivere passiviteit kan een verklaring inhouden. Dat men 'niets' deed, kan - afhankelijk van de context - de betekenis van een rechtshandeling hebben. Steeds hangt het ervan af wat de wederpartij in de gegeven omstandigheden uit het gedrag redelijkerwijs mocht afleiden.

Wat wordt er geregeld in art. 3:36 BW?

Derdenbescherming.

Wat zijn de voorwaarden voor derdenbescherming?

Beschermd wordt de derde die:
a. Gerechtvaardigd vertrouwde op;
b. Een door een ander gewekte schijn dat;
c. Een bepaalde rechtsbetrekking was ontstaan, bestond of was tenietgaan, mits hij;
d. Voortbouwend op zijn vertrouwen heeft gehandeld.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo