Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - Wilsgebreken - Dwaling

4 belangrijke vragen over Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - Wilsgebreken - Dwaling

Wat is oneigenlijke dwaling?

Hiervan is sprake wanneer er een vergissing is gemaakt of er een misverstand is. Dit is een situatie waarin wil en verklaring elkaar niet dekken en er dus geen sprake is van een overeenkomst (zie art. 3:33 BW).

Wat is eigenlijke dwaling en waar staat dit in de wet?

Hiervan is sprake wanneer wil en verklaring met elkaar overeenstemmen, maar de wil van één of beide partijen zich op onjuiste wijze heeft gevormd. Dit gebeurt door een onjuiste voorstelling van zaken.
Zie art. 6:228 BW.

Is er een overeenkomst tot stand gekomen bij eigenlijke dwaling?

Ja, want aan de vereisten van art. 3:33 is voldaan - maar die overeenkomst is dan vernietigbaar (6:228)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat valt er te zeggen over de verhouding tussen de mededelings-  en onderzoeksplicht?

Binnen één casus kan er geen sprake zijn van een schending van beiden: of de mededelingsplicht is geschonden (en de dwalingsactie wordt toegewezen) of de onderzoeksplicht is verzaakt (de dwalingsactie blijft dan voor rekening van de dwalende). Ze vormen dus elkaars complement.
Wie een onjuiste mededeling doet, kan zich niet beroepen op de onderzoeksplicht van de dwalende: "spreekplicht gaat voor onderzoeksplicht".

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo