Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - handelingsonbevoegd - Vormvoorschriften

4 belangrijke vragen over Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - handelingsonbevoegd - Vormvoorschriften

Wat is het uitgangspunt met het oog op de vorm van rechtshandelingen?

In beginsel mogen rechtshandelingen vormvrij verricht worden. Dit wordt ook wel consensualisme genoemd. Voor een rechtshandeling is alleen vereist: een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard (3:33). Een verklaring kan in iedere vorm geschieden, ook mondeling (3:37 lid 1).

Er bestaan uitzonderingen op het beginsel van consensualisme. Wat is het (rechts)gevolg wanneer een rechtshandeling niet in de voorgeschreven vorm is verricht?

De rechtshandeling is dan nietig. Dit staat in art. 3:39 BW.
Een schending van een vormvoorschrift leidt tot nietigheid als het voorschrift voorkomt in een wet in formele zin of in een verordening die een lagere wetgever heeft uitgevaardigd.

Wat is het verschil tussen het consensualisme en het formalisme?

Consensualisme: alleen de wilsovereenstemming is van belang (3:33)

Formalisme: de vorm waarin de overeenkomst is gemaakt, is van belang. Er is pas sprake van een overeenkomst als het op papier staat (bij wijze van spreken).
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Noem twee uitzonderingen op de nietigheidssanctie van 3:39 BW.

Behalve nietigverklaring van een rechtshandeling, kan ook vernietigbaarheid een rechtsgevolg zijn, namelijk wanneer het geschonden voorschrift slechts het belang van één der partijen beoogt te beschermen.
Een rechtshandeling kan bovendien alsnog geldig blijven. Dit is het geval wanneer het geschonden voorschrift geen dwingend karakter heeft.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo