Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - Inleiding

4 belangrijke vragen over Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - Inleiding

Wat is het verschil tussen een rechtshandeling die vernietigbaar is en een rechtshandeling die nietig is?

Een vernietigbare rechtshandeling is wel totstand gekomen.Dus de rechtshandeling is wel tot stand gekomen,maar een van de partijen kan de rechtshandeling vernietigen en dit heeft terugwerkende kracht(denk maar aan iemand die bedrogen is).Nietige rechtshandeling heeft nooit bestaan.

Wat wordt volgens de wet verstaan onder een minderjarige?

Iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.Staat in art.1:233 BW.

Wat wordt bedoeld met de zin "in maatschappelijk verkeer gebruikelijk"?

Hier gaat het om handelingen die een minderjarige verricht die gebruikelijk zijn.Bijv.het is normaal dat een kind van 16 boodschappen in de zin van levensmiddelen koopt voor een ouder.Behalve als de wettelijke vertegenwoordiger bezwaar maakt mag niet worden uitgegaan van toestemming en ook als de verkoper twijfelt kan een schriftelijke machtiging van belang zijn.Bij deze term wordt vaak gekeken naar de financiele last die de rechtshandeling meebrengt voor de minderjarige.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Krijgt een derde die te goeder trouw is bescherming in geval van sluiten overeenkomst handelingsonbekwame?

Hier speelt 3:35 BW geen rol,de enigste mogelijkheid bij minderjarige is legitimatie en bij onder curatele is raadplegen Staatscourant.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo