Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid

3 belangrijke vragen over Gronden van nietigheid en vernietigbaarheid - Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid

Wat betekent de handelingsonbekwaamheid eigenlijk?

Handelingsonbekwaam wil zeggen dat iemand niet voorzichzelf  onaantastbare handelingen kan verrichten.Maar dit betekent niet dat een zestienjarige uitgesloten wordt in geval dat zij optreedt als gevolmachtigde.Deze regel is terug te vinden in art.3:63 BW.Omgekeerd kan een handelingsonbekwame niet een ander volmachtigen om een handeling te plegen.(art.3:63 lid 2 BW).

Wat betekent een onaantastbare handeling?

Soms kan een handelingsonbekwame een meerzijdige rechtshandeling of een eenzijdige rechtandeling plegen die vernietigbaar is.Maar een rechtshandeling kan ook achteraf nietig zijn.Een handeling van een onbekwame kan ook gewoon geldig zijn onder bepaalde voorwaarden(art.1:381 lid 3 BW).

Wanneer wordt een minderjarige wel handelingsbekwaam verondersteld en waar staat dit in de wet?

Een minderjarige is doorgaans handelingsonbekwaam, maar wordt verondersteld toestemming te hebben van zijn wettelijk vertegenwoordiger (en dus handelingsbekwaam te zijn) wanneer het gaat om een rechtshandeling die in het maatschappelijk verkeer door minderjarigen gewoonlijk worden verricht. Dit staat in lid 3 van art. 1:234 BW.
Deze toestemming mag niet worden verondersteld als blijkt dat de wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) bezwaar maakt tegen de rechtshandeling.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo