Pluraliteit van schuldenaren en schuldenaren en schuldeisers

10 belangrijke vragen over Pluraliteit van schuldenaren en schuldenaren en schuldeisers

In welk geval kent het BW hoofdelijkheid?

alleen bij meerdere schuldenaren (afdeling 6.1.2)

Welke vraag is van groot belang bij pluraliteit van schuldenaren en schuldeisers?

de vraag of een prestatie deelbaar of ondeelbaar is.

Waar in de wet vinden we pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid?

in Boek 6 afdeling 2 artt. 6:6 - 14.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de hoofdregel bij de ondeelbare prestatie en pluraliteit van schuldenaren?

als de prestatie ondeelbaar is of uit de wet, gewoonte of rh voortvloeit dat de schuldenaren van een zelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk verbonden. (art. 6:6 lid 2 BW).

Wanneer is artikel 6:6 alleen van toepassing?

indien de schuldenaren tot een prestatie verplicht zijn (lid 1) of zij schuldenaren van een en dezelfde schuld zijn (lid 2)het moet dus gaan om gevallen waarin er een verbintenis is met meer schuldenaren.

Hoe is de verhouding tussen hoofdelijke aansprakelijkheid en gedeeltelijke aansprakelijkheid?

krachtens 6:6 lid 1 is gedeeltelijke aansprakelijkheid de regel en is hoofdelijke aansprakelijkheid van schuldenaren voor een verbintenis uitzonderlijk. 

Wat is de hoofdregel bij pluraliteit van schuldeisers en een deelbare prestatie?

gezamenlijk vorderingsrecht: alleen gezamenlijk recht op geheel 6:15 lid 2 tenzij op grond van ovk iedere schuldeiser recht heeft op geheel 6:16 BW. 

Waaruit kan naast ondeelbaarheid van de prestatie ook hoofdelijke aansprakelijkheid voortvloeien?

uit partijafspraak of een speciale wettelijke bepaling, zoals bijv. 6:102 BW. 

Waar in de wet vinden we de bepalingen inzake borgtocht?

7:850 e.v. 

Schets de verhouding tussen schuldeiser en schuldenaren bij een deelbare prestatie?

hierbij wordt de verbintenis in beginsel gesplitst in even zoveel verbintenissen als er schuldenaren zijn. De schuldenaar die zijn deel aan de schuldeiser heeft voldaan is jegens de schuldeiser bevrijd. Betaling van een deel van de prestatie van een andere schuldenaar betekent dan dat de betalende schuldenaar als derde nakomt (6:30 BW). ieder deel van de schuld wordt als een aparte verbintenis aangemerkt.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo