Verbintenis : kenmerken

22 belangrijke vragen over Verbintenis : kenmerken

Wat vormt ook alweer de belangrijkste bron van verbintenissen?

de ovk.

Wat is vanwege de ingrijpende rechtsgevolgen die de wet aan de verbintenis verbindt vereist?

dat voor het ontstaan van de verbintenis in beginsel een wettelijke basis vereist is. (6:1BW). 

Geeft het wetboek een omschrijving van het begrip verbintenis?

NEEN; er zijn wel een drietal kenmerken te noemen: het moet gaan om een vermogensrechtelijke betrekking, een aantal personen en een prestatie. 
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat voor soorten recht is het vorderingsrecht van de schuldeiser?

een relatief recht doordat het uitsluitend geldt ten opzichte van de schuldenaar of schuldenaren en een subjectief recht doordat het een recht is dat toekomt aan de persoon van de schuldeiser. 

Moeten de subjecten van de verbintenis de verbintenis altijd zelf hebben aangegaan?

NEEN; bijvoorbeeld bij overdracht van een vordering.

Waar in de wet is het vorderingsrecht van de schuldeiser neergelegd?

in artikel 3:276 BW.

Waar in de wet is de actie rechtsvordering neergelegd?

in artikel 3:296 BW. 

Noem de actieve en de passieve zijde van de afdwingbaarheid via de rechter?

actieve : actie rechtsvordering / passieve : aansprakelijkheid.

Noem de actieve en de passieve zijde van de executiemogelijkheid?

actieve : verhaalsrecht / passieve : verhaalsaansprakelijkheid (uitwinbaarheid).

Is de borg verhaalsaansprakelijk voor eens anders schuld?

Niet zonder eigen schuld, de borg heeft jegens de crediteur uit de hoofdverbintenis een eigen schuld, nl. om bij gebreke van de hoofdschuldenaar diens schuld te voldoen (7:850 jo 855 BW). 

Wat is belangrijk bij de vaststelling of er sprake is van een dringende morele verplichting die een natuurlijke verbintenis oplevert?

een objectieve maatstaf, dit volgens vaste jurisprudentie van de HR, het subjectieve inzicht van schuldenaar en schuldeiser is niet van belang. 

Kan betaling van een natuurlijke verbintenis rechtens worden afgedwongen?

NEEN; zie artikel 6:3 lid 1 BW. 

Is nakoming van een natuurlijke verbintenis onverschuldigd?

NEEN, een natuurlijke verbintenis heeft naast het rechtens niet afdwingbaar zijn dezelfde rechtsgevolgen als gewone verbintenissen. De natuurlijke verbintenis is de rechtsgrond voor de betaling. 

Waarom is het voldoen aan een natuurlijke verbintenis niet als onverschuldigd betaald te beschouwen?

omdat voor onverschuldigde betaling er sprake moet zijn van een betaling die zonder rechtsgrond geschied.

Kan een natuurlijke verbintenis worden omgezet in een rechtens afdwingbare verbintenis?

JA; zie artikel 6:5 lid 1, dit kan door de schuldeiser en de schuldenaar. 

Dient de omzetting van een natuurlijke verbintenis in een rechtens afdwingbare verbintenis de gehele verbintenis te omvatten?

dit kan maar het kan ook slechts een gedeelte van de verbintenis zijn. 

Wat voor soort ovk is de omzetting van artikel 6:5 BW?

een obligatoire ovk waarop titel 6.5 van toepassing is.

Blijft een rh die vernietigbaar of nietig is voort bestaan als bron van natuurlijke verbintenissen?

NEEN.

Welke rol speelt de redelijkheid en billijkheid in de relatie tussen schuldeiser en schuldenaar?

6:2 BW : schuldenaar en schuldeiser zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van de redelijkheid en de billijkheid. 

Wanneer dient het beginsel uit artikel 6:2 BW in acht te worden genomen?

bij iedere verbintenis, voor verbintenissen die voortvloeien uit een obligatoire ovk wordt het herhaald in artikel 6:248 BW. 

Welke drie functies vervuld de red&bill in het privaatrecht?

bij de uitleg van een rechtsverhouding - aanvullende werking en derogerende werking.

Kan er buiten de het stelsel van de wet een verbintenis worden aangenomen?

Arrest Quint-Te Poel : een dergelijke verbintenis dient dan wel te passen in het stelsel van de wet en aan te sluiten bij de wel in de wet geregelde gevallen.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo