Samenvatting: Rechtshandhaving En Politie

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Rechtshandhaving en politie

 • 1 Week 1

 • 1.1.1.1 Hoofdstuk 8

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat stond de effectiviteit van besluitvorming en slagkracht van de politie in de weg?

  Het grote aantal organen en functionarissen die in het oude bestel bij het gezag, beheer en bestuur van de politie betrokken waren.
 • Wat is de belangrijkste wijziging die werd doorgevoerd met de Politiewet 2012?

  Het feit dat het Nationale politiebestel op het regionale niveau geen zelfstandige onderdelen met een eigen rechtspersoonlijkheid meer kent.
 • 1.1.1.2 Hoofdstuk 10

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het gezag over/van de politie?

  De macht hebben om te beslissen over de inzet en het optreden van de politie en te bepalen welke prestaties de politie moet leveren en daarop te sturen.
 • Wat gebeurt er rondom het gezag op landelijk, regionaal en lokaal niveau?

  • Landelijk niveau: minister stelt de beleidsdoelstellingen en de doorvertaling voor de landelijke eenheid en regionale eenheden vast.
  • Regionaal niveau: de operationele sterkte in het regionale beleidsplan wordt verdeeld.
  • Lokaal niveau: afspraken gemaakt in het door de gemeenteraad opgestelde integraal veiligheidsplan.
 • Wat zijn de randvoorwaarden voor gezagsafstemming op lokaal, regionaal en landelijk niveau? Met wie wordt telkens overlegd?

  Lokaal niveau: burgemeester, OvJ en politiechef moeten regelmatig overleggen over de taakuitvoering. 

  Regionaal niveau: regelmatig overleg tussen regioburgemeester en Hoofdofficier van Justitie. Voor overige vindt er afstemmingsoverleg plaats ten behoeve van het vierjaarlijkse regionale beleidsplan.

  Landelijk niveau: Minister van Justitie en Veiligheid in aanwezigheid van korpschef ten minste viermaal per jaar overleg voeren met (afvaardiging van) regioburgemeesters, twee burgemeesters die kleine gemeenten vertegenwoordigen en de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal.
 • Wat is het doel van het lokale driehoeksoverleg?

  Dat er afspraken worden gemaakt met betrekking tot inzet van de politie op basis van het integraal veiligheidsplan van de gemeente en de doelstellingen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de taken voor justitie. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding.
 • Waarom kan de rol van de Minister van Justitie en Veiligheid ook worden getypeerd als medegezag?

  Hij is politiek verantwoordelijk voor het feit dat de politie haar taak uitvoert volgens het geldende recht.
 • Bij wie ligt de primaire verantwoordelijk voor beheer en leiding van de politie?

  Bij de korpschef, maar de Minister kan door de Tweede Kamer worden aangesproken op zijn ministeriële eindverantwoordelijkheid.
 • Wat wordt als conclusie gegeven over het gezag over de politie?

  Dat het gezag over de taakuitvoering in hoofdlijnen hetzelfde is gebleven als in de oude klassieke gezagsconstructie. De burgemeester en OvJ hebben op het vlak van individuele gezagsuitoefening ingeboet. Door de dominante positie van de Minister is de gezagsuitoefening afhankelijk geworden van de beleidsmatige aansturing van de politie.
 • 1.1.1.3 Hoofdstuk 11

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het beheer van de politie?

  Zeggenschap hebben over de organisatie en de instandhouding van het politieapparaat en de bevoegdheid tot het treffen van maatregelen opdat de politie zo doeltreffend mogelijk functioneert.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart