Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - De Romeinse oorsprong van het canonieke recht

15 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - De Romeinse oorsprong van het canonieke recht

Waar leefden de eerste christelijke gemeenschappen?

Joodse wijken van Romeinse Rijk

Wat was de voorkeur van de Joden om hun conflicten te beslechten?

Conflicten voortbrengen bij religieuze leiders, bisschoppen en priesters ipv keizerlijke rechtbanken

Waarom werden er hoorzittingen georganiseerd?

Als bisschoppen veel conflicten te beslechten hadden
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is een synoniem voor een kerkelijke arbitrage?

Bisschoppelijke audiëntie

Waarom werden er bisschoppelijk audiënties gevoerd?

Christenen wouden hun conflicten niet voorleggen bij de keizerlijke rechtbanken, dus gingen ze naar de bisschop om conflicten te beslechten

Van wanneer dateert de Leer van de Apostelen?

Eerste helft van de derde eeuw

Hoe drong het inhoudelijke Romeins recht binnen in de bisschoppelijke rechtspraak?

1) voor christenen was het verplicht om die procedure te gebruiken
2) toepassing Romeins recht in combinatie met christelijke beginselen

Hoe drong het Romeinse recht (manier van oordelen) binnen in de bisschoppelijke rechtspraak?

De keizerlijke rechter controleerde in de audiëntie de gevolgde procedure

Wat als de verliezer de uitspraak van de bisschop niet respecteerde?

  • Verbannen uit de gemeenschap (geëxcommuniceerd)
  • Winnaar alsnog naar keizerlijke rechtbank stappen

Waarom werd de paus ponitifex maximus (hoogste rechter)?

De bisschoppen van Rome organiseerden hoger beroep bij de bisschop van Rome, de Paus

Wat werd er in de conciliebesluiten van Elvira en Arles besproken?

Interne afspraken rond audiëntieprocedures

Wat zijn pauselijke decretalen?

Pauselijke beslissingen naar het model van de keizerlijke constituties
Pauselijke beslissingen die uitgesproken waren in hoger beroep tegen audiënties, werden gepubliceerd als decretalen
Het omvat edicten, rescripten, decreten en mandaten

Welk soort beslissingen waren conciliebesluiten en decretalen?

Soevereine beslissingen van de bisschoppen

Hoe bespraken de bisschoppen juridische kwesties in hun lokale concilies?

1) conciliebesluiten
2) decretalen
3) kerkrechtelijke collecties

Wat is de betekenis van een concilie?

Vergadering van de bisschoppen

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo