Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk

4 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk

Wat droeg bij tot de receptie van het Romeinse recht in West-Europa?

1) Katholieke bisschoppen verwerkten in hun theologie begrippen van het Romeins recht
2) Ontwikkeling eigen canonieke of kerkelijk recht

Wat is de betekenis van receptie?

De verspreiding van het Romeins recht en verdringen van lokaal gewoonterecht

Wat drong niet door tot het Westen?

Het hoger beroep bij een keizer (caesaropapisme)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat was er typisch voor het kerkelijk recht in het Westen?

1) bisschoppelijke audiënties en concilies
2) kerkrechtelijke collecties met keizerlijke exsequator-rechtspraak
Bv. Codex Theodosianus

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo