De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - De ontwikkeling van het canonieke recht in de vroege middeleeuwen - Hervorming van Cluny

8 belangrijke vragen over De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - De ontwikkeling van het canonieke recht in de vroege middeleeuwen - Hervorming van Cluny

Wanneer situeert men de hervorming van Cluny?

Tiende eeuw

Wie zorgde voor de hervorming van Cluny in de twaalfde eeuw?

Paus Gregorius VII

Wat zorgde voor de hervorming van Cluny?

De te grote verstrengeling van de kerkelijke en vorstelijke rechtspraak en dit zorgde voor een religieuze vernieuwing vanuit de abdijen
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat was de visie van Gregorius VII?

Idee van één kerk, die autonoom haar doelstellingen kon realiseren

Gregorius VII zei dat paus en keizer beiden opvolgers waren van de Romeinse keizers, maar op verschillende domeinen. Wat waren die domeinen?

Domein van de paus: fiscus voor kerkelijke goederen is de paus + wereld van de bisschoppen
Domein van de keizer: keizer had zijn dominium gedelegeerd aan de feodale heren

Wat hield de taak van de fiscus in?

Hij besliste aan wie de kerkelijke goederen toebehoorden

Wat was een kenmerk van de Investituurstrijd?

Receptie van het Justiniaanse recht, maar niet caesaeopapisme

Van wanneer dateert Burchard van Worms?

Elfde eeuw

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo