Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - Het canonieke recht universiteit

12 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - Het canonieke recht universiteit

Met welke gebeurtenis viel de lancering van het canonieke recht samen?

De opkomst van de eerste universiteiten waar het Romeins recht werd bestudeerd

Wat becommentarieerde Lanfrancus van Pavia samen met zijn studenten in Bologna?

Passages uit de Digesten

Wat was de methode van de studenten van van Pavia?

Rationele methode
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat hield de rationele methode in?

1) Gezagsargumenten
2) Distinctietechniek

Wat bestudeerde men in Bologna en in Parijs?

De tweede versie van het Decretum Gratiani met meer Romeins recht

Wanneer introduceerde hij het Romeins recht te Oxford?

Tweede helft van de twaalfde eeuw

Wat was de invloedrijkste verzameling in 12de - 13de eeuw?

Liber Extra OF Decretalen van Gregorius IX

Vanaf wanneer kwamen er uitvoerige commentaren op de bronnen?

Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw

Wie was een voorbeeld die een uitvoerige commentaren gaf?

Durand in Speculum iudiciale (= Gerechtelijke Spiegel)

Wat zijn de 2 invloeden die zorgden voor de receptie van het Romeins recht?

1) Canonisten bestudeerden het Romeins recht voor hun eigen vakken
2) Vertrouwdheid van de canonisten met de theologie en de moraalfilosofie

Wat zijn de 5 grote takken van het recht voor de wisselwerking van het Romeins en Kerkelijk recht?

1) constitutioneel en administratief recht
2) procesrecht
3) statuut van de clerus + testamentenrecht
4) huwelijksrecht
5) strafrecht

Wanneer zou op het Europese continent de canonieke rechtspraak opgenomen worden in de vorstelijke soevereine rechtspraak?

In de zestiende eeuw

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo