De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - De ontwikkeling van het canonieke recht in de vroege middeleeuwen - Kerkelijk recht in het Oost-Romeinse Rijk

8 belangrijke vragen over De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - De ontwikkeling van het canonieke recht in de vroege middeleeuwen - Kerkelijk recht in het Oost-Romeinse Rijk

Wie nam in het Oosten de controle over van de bisschoppelijke rechtspraak?

Justinianus

Wanneer nam Justinianus de bisschoppelijke rechtspraak over?

Midden van de zesde eeuw

Waarom was het caesaropapisme geldig voor Rome (vanaf Pragmatische Sanctie van paus Vigilius tot het verdrag van Sutri)?

Rome maakte nog deel uit van het Oost-Romeinse Rijk (meer bepaald het exarchaat Ravenna)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Kan je me wat meer vertellen over paus Vigilius?

1) Justiniaanse codificaties toepassen in Rome
2) Gevangenschap te Constantinopel
3) Pragmatieke sanctie
4) Terugkeer naar Rome

Kan je me wat meer vertellen over de schenking van Sutri?

1) Einde Byzantijnse overheersing Rome
2) Schenking door Longobarden aan Paus
3) 751: pact Pepijn de Korte en paus Zacharias tegen Lombardische dreiging (prefectuur naar Rome --> Apostolische Signatuur)

Wat gebeurde er in 476 dat invloed had op Theodorik de Grote?

De bisschop van Rome nam het bestuur en de jurisdictie over van  Rome en omgeving, als onderdeel van het Ostrogotische rijk onder leiding van Theodorik de Grote

Wat was het gevolg van de herovering van Ravenna?

De prefectuur van Ravenna werd verhuist naar prefectuur van Rome

Wat was het gevolg van de Apostolische Signatuur?

De pauselijke audiënties vormden zich tot Romeinse Rota

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo