Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - De oprichting van de officialiteiten overname van het Romeinse recht

7 belangrijke vragen over Overzicht van de uitwendige geschiedenis bronnen van het Romeinse recht - De receptie van het Romeinse recht via de bisschoppen kerk - De oprichting van de officialiteiten overname van het Romeinse recht

Wat betekent de uitdrukking utraque lex van de rechter Crassus?

Twee rechten, verwijzend naar het recht van de keizer en dat van de paus

Wat was een positief mogelijk gevolg van een dubbele fiscus?

Lang conflict in het Westen op te lossen

Wie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Investituurstrijd?

Burchard van Worms
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat hield het Concordaat van Worms in?

Afspraak tussen de wereldlijke en kerkelijke autoriteit

Wanneer dateert het Concordaat van Worms?

Twaalfde eeuw

Wat was het gevolg voor de keizer Hendrik V en paus Callixtus II?

Beiden kregen rechtsmacht, maar de respectieve domeinen werden niet precies afgebakend

Wat hield de discussie over de rechtsmacht in?

1) Concilies van Lateranen
2) Toevoegingen aan Codex Justinianus
3) Decretum Gratiani

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo