Samenvatting: Samenleving, Feiten En Problemen

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Samenleving, feiten en problemen

 • 1 Week 1 - INLEIDING

 • 1.1.2 De 5 grondkenmerken

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 5 grondkenmerken van een welvaartsstaat?

  1. Vrije markteconomie - kapitalisme 
  2. hoge materiele welvaart en levensstandaard
  3. optreden vd overheid gericht op effectieve waarborging van sociale grondrechten > grondwet, instituties zijn hiervoor nodig
  4. parlementaire democratie
  5. de welvaartsstaat verbindt vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid 
 • 1.1.4.2 ongelijkheid neemt in veel welvaartsstaten toe

 • Wat is de U-curve van Pikety? Wat geeft deze weer?


  = INKOMENSONGELIJKHEIDGeeft weer de evolutie van de top 1% van de inkomens 
  van 26 landen, het is een u-curve omdat vanaf begin 20e eeuw (1900) daalt, rond 1970 blijft curve hangen, vanaf 2e helft jaren '90 neemt weer toe. 
 • 1.1.4.3 structurele ondertewerkstelling van lager geschoolden

 • Neemt de tewerkstelling bij laaggeschoolden toe of af de laatste decennia?

  Deze neemt AF. Arbeid wordt gezien als een sociaal grondrecht, dus is dit een groot probleem
 • 1.1.4.4 geluk ipv economische groei?

 • Waarom is economische groei zo belangrijk?

  Economische groei is belangrijk voor een land omdat dit ervoor zorgt dat de last van de pensioenen minder groot wordt om te dragen (of de sociale uitgaven van overheid in het algemeen) 
  MAAR: economische groei is niet gelijk aan groei in GELUK.
  Easterlin's paradox: geluk stijgt niet meer vanaf een bepaald niveau van welvaart
 • 1.1.4.5 grenzen aan de groei

 • Hoe valt het ongelijkheidsprobleem te koppelen aan het klimaatvraagstuk/probleem?

  Bv de 'gele hesjes'; hadden bezwaar tegen de klimaatmaatregelen omdat zij zelf hard daardoor getroffen werden, lage inkomens.
 • 1.1.5.1 hoge materiele welvaart en levensstandaard

 • Wat is hoge materiële welvaart en levensstandaard?

  Als:
  • toestand
  • doel
  • middel

  Verwijst naar de 'symbiose' (=sterke betrokkenheid tussen 2 verschijnselen) tussen het economische en het sociale en de obsessie voor economische groei ook in rijke welvaartsstaten
 • 1.1.5.2 optreden vd overheid gericht op effectieve waarborging van sociale grondrechten

 • Hoe zijn we van Stat Gendarme (nachtwakersstaat) naar Stat protecteur gegaan?

  Dmv:
  • arbeidsrecht
  • sociale uitkeringen
  • sociale goederen en diensten
  • werkgelegenheidsbeleid
  • welzijn
  • inkomensverdeling 
 • 1.1.5.6 gelaagde welvaartsstaat

 • Welke lagen kent de welvaartsstaat?

  • Lokaal
  • regionaal
  • nationaal
  • europees
  • internationaal
 • 1.1.5.7 de welvaartsstaat verbindt vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid

 • Wat betekent: de welvaartsstaat verbindt vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid?

  • Vrijheid (liberalisme) : verantwoordelijkheid, inzet en innovatie
  • broederlijkheid (christendemocratie) : solidariteit binnen het gezin en kleine (lokale) verbanden, zelforganisaties en middenveld
  • gelijkheid (socialisme) : collectieve solidariteit 
 • 2 Week 2 - Historiek en evolutie van de welvaartsstaat

 • 2.1 Liberaal tijdvak (1800-1880) : de oorsprong

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke belangrijke ontwikkeling vind begin 19e eeuw plaats (die belangrijk is voor ontstaan welvaartsstaat?)

  Technologie:
  • economische transformatie: van landbouw naar industrie
  • eerste demografische transitie 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart