Spellen en leestekens gebruiken

27 belangrijke vragen over Spellen en leestekens gebruiken

verbeter de fouten:

Ik weet dat ik maar een tweede rangs variëte-artiest ben in de nederlandse circuswereld

ik weet dat ik maar een TWEEDERANGS VARIété-artiest ben in de Nederlandse circuswereld.

verbeter de fouten:

Mijn impressario zegt dat ik mijn teksten beter moet styleren en bekendheid moet krijgen door intervieuws.

Mijn IMPRESARIO zegt dat ik mijn teksten beter moet STILEREN en bekendheid moet krijgen door INTERVIEWS.

verbeter de fouten:

Hij heeft veel kritiek op de muziek die ik op cassette's heb gezet, en zegt dat ik rekening moet houden met de accoustiek en de accommodatie van een grote tent.

Hij heeft veel kritiek op de muziek die ik op CASSETTES heb gezet, en zegt dat ik rekening moet houden met de AKOESTIEK en de ACCOMMODATIE van een grote tent.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

verbeter de fouten:

Toch droom ik nu al van een toernee in het buitenland.

Toch droom ik nu al van een TOURNEE in het buitenland.

verbeter de fouten:

En dan na een daverend programma met een havana op de waranda van een strandhotel waar bewonderaars met sierraden bij in het gevlei proberen te komen.

En dan na een daveren programma met een HAVANNA op de VERANDA van een strandhotel waar bewonderaars met SIERADEN bij mij in het GEVLIJ proberen te komen.

verbeter de fouten:

Nu zit ik op het donkere balcon van mijn rijdende eensgezins woning Babies huilen in de nacht.

Nu zit ik op het donkere BALKON van mijn rijdende EENSGEZINSWONING. BABY'S huilen in de nacht.

verbeter de fouten:

Ook ik lijd een burgerlijk bestaan

Ook ik LEID een burgerlijk bestaan.

verbeter de fouten:

Ik kan daar soms zo aggresief van worden dat ik wel een guerilla zou willen beginnen

Ik kan daar soms zo AGRESSIEF van worden dat ik wel een GUERILLA zou willen beginnen. 

verbeter de fouten;

Vorige week ontdekte ik iets vreselijks nadat ik had gedouched. Uitslag, overal exceem!

Vorige week ontdekte ik iets vreselijks nadat ik had GEDOUCHT. Uitslag, overal ECZEEM!

verbeter de fouten:

Ik doe nooit mee aan een barbeque, laat zelfs een ommelet staan.

Ik doe nooit mee aan een barbecue, laat zelfs een omelet staan

verbeter de fouten:

Onmiddelijk naar de dichtsbijzijnde dokter gegaan 

ONMIDDELLIJK naar de DICHTSTBIJZIJNDE dokter gegaan

verbeter de fouten:

Dat bleek zo'n blote voetenman te zijn, die eerst zijn misnoegen luchte over onze asperine cultuur, en mij, na minitieus onderzoek tenslotte een crême aansmeerde die persé noodzakelijk was.

Dat bleek zo'n BLOTE-VOETENMAN te zijn, die eerst zijn misnoegen LUCHTTE over onze ASPIRINECULTUUR, en mij, na MINUTIEUS onderzoek TEN SLOTTE een CRÈME aansmeerde die per SÉ noodzakelijk was.

verbeter de fouten:

Die mooie pyama die ik van mijn vrouw gekregen heb, bewaar ik voor een van de huilende kinderen. Carrièreplanning, wordt je daar nu zo gelukkig van? Het wordt tijd er vanaf te zien.

Die mooi PYJAMA die ik van mijn vrouw gekregen heb... Carrièreplanning, WORD je daar nu zo gelukkig van? Het wordt tijd ERVAN AF te zien.

verbeter de fouten:

Mijn droom moet in de prullemand, tenzij u - hopenlijk stiekum - de zeven en veertig fouten verbeterd.

Mijn droom moet in de PRULLENMAND, tenzij u - HOPELIJK STIEKEM - de ZEVENENVEERTIG fouten VERBETERT.

verbeter de fouten:

Geachte student

In deze opdracht die ook weer enige tijd duurt gaat het alleen om het plaatsen van leestekens

leestekens

Geachte student,

In deze opdracht, die ook weer enige tijd duurt, gaat het alleen om het plaatsen van leestekens.

verbeter de fouten:

Viel u iets op in de vorige zin Graag willen wij u attenderen op de s in het woord spellingskwestie

leestekens

Viel u iets op in de vorige zin? Graag willen wij u attenderen op de S in het woord 'spellingskwestie'.

verbeter de fouten:

In het NOS programma over taal van dinsdag jl hoorden wij prof dr J Ontaal directeur van het Spellingsinstituut en een woordvoerder van de Actiegroep Spelling-2011 debatteren over de s in samenstellingen.

Leestekens:

In het NOS-programma over taal, van dinsdag jl., hoorden wij prof. dr. J. Ontaal, directeur van het Spellingsinstituut, en een woordvoerder van de Actiegroep 'Spelling-2011' debatteren over de S in samenstellingen.

verbeter de fouten:

Maar hij bedoelde het serieus en haalde de volgende woorden aan waarin al dan niet een s kan staan tijdswinst wetstekst onderzoeksprogramma enz

leestekens

Maar hij bedoelde het serieus, en haalde de volgende woorden aan waarin al dan niet een S kan staan: tijd(s)winst, wet(s)tekst, onderzoek(s)programma enz.

verbeter de fouten:

aan deze woorden zo vervolgde de hooggeleerde kan men zien hoe grillig onze taal is

leestekens

"Aan deze woorden". zo vervolgde de hooggeleerde man, "kan men zien hoe grillig onze taal is."

verbeter de fouten:

Bovendien wees hij op het volgende Nederlandse maatregelen inzake spelling kunnen geen kracht van wet krijgen als de Nederlands-Belgische Taalunie ze niet goedkeurt kunnen ze zelfs niet als wetsvoorstel in behandeling worden genomen

leestekens

Bovendien wees hij op het volgende: Nederlandse maatregelen inzake spelling kunnen geen kracht van wet krijgen; als de Nederlands-Belgische Taalunie ze niet goedkeurt, kunnen ze zelfs niet als wetsvoorstel in behandeling worden genomen.

verbeter de fouten

Studenten die langer dan 6 jaar willen studeren, kunnen een studiebeurs krijgen aan de Europauniversiteit.

Studenten die langer dan ZES jaar willen studeren, kunnen een studiebeurs krijgen aan de Europa-Universiteit.

verbeter de fouten:

Dit blijkt uit de nota Studierendement en overheidsbeleid, in de wandelgangen van het Tweede Kamer-gebouw beter bekend als het 'superplan Deetman'.

Dit blijkt uit de Nota Studierendement en Overheidsbeleid, in de wandelgangen van het Tweede Kamergebouw beter bekend als het 'Superplan-Deetman'.

verbeter de fouten

Toch is de bijna Drs J. Van Leer uit het Noordbrabantse St. Oedenrode alles behalve enthousiast.

Toch is de bijna-drs. J. van Leer uit het Noord-Brabantse Sint-Oedenrode alles behalve enthousiast.

verbeter de fouten:

Als adjunct secretaris van de vereniging Levenslang student juicht hij extra studieëenheden toe

Als adjunct-secretaris van de Vereniging Levenslang Student juicht hij extra studie-eenheden toe.

verbeter de fouten:

Maar de zelfde Minister die het onderwijskaartsysteem met moeite er door heeft gekregen, mag er vanuit gaan dat de studentenbonden te samen extra parlementaire acties zullen ondernemen.

Maar dezelfde minister die het onderwijskaartsysteem met moeite erdoor heeft gekregen, mag ervan uitgaan dat de studentenbonden tezamen extra-parlementaire acties zullen ondernemen.

Geef argumenten voor en tegen veranderingen van het spellingsysteem als zodanig.

Meer emotioneel argument voor: radicale verandering zal voor lange tijd verandering overbodig maken

Emotionele argumenten tegen:

1. veelvuldige verandering maakt ons belachelijk

2. verandering geeft gewenningsproblemen

3. na verandering wordt het Nederlands niet meer au sérieux genomen

4. na verandering zullen Franstaligen in België geen Nederlands meer willen leren

Zakelijke argumenten tegen:

5. verandering maakt het eerdere geschrevene ouderwets

6. verandering kost geld

7. tast het woordbeeld aan

8. is symptoombestrijding van discriminatie

 

Geef argumenten voor (5) en tegen (8) een nieuw spellingsysteem.

Volgens studies door Geerts e.a. (1977) en Verhoeven (1985)

Argumenten voor de nieuwe spelling:

 1. vergt minder tijd in het onderwijs
 2. bespaart geld
 3. maakt discriminatie op spelling onmogelijk
 4. meer prestige van het Nederlands in België 
 5. bevorderen dat Franstalige Belden Nederlands leren (meer emotioneel argument)

Argumenten tegen een nieuwe spelling:

 1. vergroot het aantal homografen
 2. versluiert de etymologie
 3. zal ons isoleren van de ons omringende culturen
 4. tast het woordbeeld aan
 5. zal dialectsprekers benadelen
 6. bevordert denkluiheid (meer emotioneel argument)
 7. bederft de taal(meer emotioneel argument)
 8. is lelijk (meer emotioneel argument)

 

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo