Samenvatting: Sociale Psychologie

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Sociale psychologie

 • 1 Wat is sociale psychologie?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 studiesubject en definitie van sociale psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke studieobjecten zijn er en wat betekenen ze?

  Materieel object:
  • hoe wordt het gedrag van mensen beïnvloed door anderen? 
  • beïnvloeding bewust of onbewust
  • beïnvloeding expliciet of impliciet
  Formele object:
  • Wat zijn de wetmatigheden hierin?
 • 1.3.1 drie dimensies

 • Welke drie dimensies zijn er in de sociale psychologie?

  1. Breedte- dimensie
  2. Diepte- dimensie
  3. Hoogte- dimensie
 • Wat betekenen die drie dimensies?

  1. Breedte- dimensie: 
   • zo breed mogelijk onderzoeksgebied
   • zo breed mogelijke onderzoeksgroep
  2. Diepte- dimensie:
   • doordringen in het diepste van de mens
   • onbewuste inhouden en dynamieken
  3. Hoogt- dimensie:
   • theorie baseren op een andere theorie
   • nadelen
 • 1.3.2 het experiment als methode

 • Wat zijn de voordelen van het experiment als methode?

  • Tot het komen van ontegensprekelijke conclusies
  • het creëren van een labosituatie 
  • experiment is hierdoor ook herhaalbaar
  • door de kwantificeerbaarheid vh experiment worden de conclusies objectief en eenduidig
 • Wat zijn de nadelen van het experiment als methode?

  • Voorspellen van alle storende factoren en deze onder controle houden is uitgesloten 
  • deontologische bezwaren: is het wetenschappelijke belang groter dan de emotionele nadelen van de pp?
  • reactief gedrag omdat de pp weten dat het een experiment is.
  • gebrek aan externe validiteit door labosituaties 
  • proefleiders- effecten: de pl heeft bepaalde verwachtingen vh experiment
  • self- fulfilling prophecy: dat wat verwacht wordt, zal optreden, juist omdat dat verwacht wordt.
   • pygmalion- effect 
 • Hoe kunnen deze nadelen verholpen worden?

  • Cover story: de pp worden met een list naar een labo situatie geleidt.
  • unobtrusive measures: observaties tijdens het experiment moeten zeer onopvallend gebeuren. 
  • dubbel/double- blind: de pl weet zelf niet welke pp tot welke categorie behoort zodat de self- fulfulling prophecy vermeden wordt.
 • 1.4 besluit

 • Wat is belangrijk om de maatschappij te doen overleven?

  Wel moeten ons altruïstisch of hulpverlenend opzetten.
 • 2 hulpverlenend gedrag

 • Wat is hulpverlenend gedrag?

  = altruïsme
  Altruïstisch gedrag is gedrag waarbij je de ander centraal stelt en dus op de één of de andere manier voordeel bezorgd en je eigen voordeel als minder belangrijk beschouwt of je jezelf zelfs benadeelt.  
  • gedrag dat beoogt de anderen te helpen 
 • 2.1 Kitty Genovese

 • Wat is er gebeurd met Kitty Genovese en wat waren de gevolgen hiervan?

  • In Queen NY, 1964
  • 3u 's nachts 
  • 3 keer aangevallen
  • totale duur van 32 min
  • 17 messteken
  • 38 omwonenden/ getuigen die de hulpdiensten niet hebben gebeld
  • de politie werd op 3u50 gebeld door de buurman
  • de mensen gaven als verklaring waarom ze niet geholpen hadden dat ze ervan overtuigd waren dat iemand anders ging helpen, dat ze zichzelf niet in gevaar wouden brengen maar ook omdat ze bang waren van de grove ontvangst van de politiemannen
 • 2.2 diffusie van de verantwoordelijkheid

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betekent diffusie van verantwoordelijkheid?

  Hoe meer omstanders er bij een noodsituatie gaan zijn, hoe kleiner de kans wordt dat het slachtoffer geholpen zal worden.
  Hoe meer potentiële hulpverleners gaan zijn, hoe kleiner die hun verantwoordelijkheid inschatten.
  • schuldgevoel is kleiner achteraf 
  • spreiden van verandrwoordelijkheid 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart