Samenvatting: Staatsrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Staatsrecht

 • 1 De bronnen van het staatsrecht

 • Wat vinden we in de grondwet of constitutie ?

  De fundamentele regels over 
  • de samenstelling bevoegdheid en de werking van de overheidsinstellingen
  • de relatie van de burgers tot de overheid 
 • 1.1.2 consitutie in de materiële en in de formele zin

 • Waarom is er in België een gemegd systeem?

  De grondwet is een momentopname die moeilijk te wijzigen is.
 • Wat zijn de gevolgen van het gemengd systeem?

  • Er staan oude fundamentele regels in die nu niet meer fundamenteel zijn 
  • Nieuwe regels Woden er niet in opgenomen 
 • 1.2.1.2 Suprematie van de grondwet: grondwettigheidstoetsing

 • Wat is de onschendbaarheid van de wet?

  • De wetgever krijgt het laatst woord
  • Men vermoed dat de wetten in overeenstemming zijn met de grondwet 
  • De rechter kan enkel ordenen volgens de wet niet over de wet
 • Als de rechter toetst aan de grondwet, welke oplossingen zijn er?

  • Een grondwettelijk hof 
  • De toetsing kan door elke rechter onder controle van de cassatierechter 
 • 1.2.1.4.1 formele procedure în drie fașe

 • Welke fase zijn er om de grondwet te herzien

  1. Verklaring tot herziening van de grondwet
  2. Ontbinding van de wetgevende kamers
  3. De nieuwe kamers zijn grondwetgevers 
 • 1.2.1.4.2 Een dubbele waarborg

 • Waarom heeft art. 195 Gw. Een dubbele waarborg?

  1. Stabiliteit en continuïteit 
  2. democratische inspraak van de bevolking 
 • 2 Fundamentle rechten en vrijheden

 • 2.1.1.1 Catalogus van grondrechten

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kan het grondwettelijk hof internationale mensenrechtenverdragen toetsen als ze niet in de nationale grondwet staan?


  • Het grondwettelijk hof kan een schending vaststellen wanneer  opgeworpen wordt dat art. 10 en 11 van de grondwet zijn geschonden 
  • of wanneer er het een artikel uit titel II van de grondwet op een onnatuurlijke wijze optrekt
 • 2.1.2 Universele verklaring van de rechten van de mens

 • Hoe kan het UVRM worden getoetst?

  Het heeft het karakter van een beginselverklaring en kan daardoor moeilijk getoetst worden
 • 2.1.3.1 catalogus van grondrechten

 • Wat zijn de kenmerken van het EVRM

  • Het gaat om een actuele catalogus van grondrechten 
  • er is geen a-priorivertrouwen voor de wetgever 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Staatsrecht