Samenvatting: Strategische En Operationele Marketingplanning-Ker | 9789001797157 | Gerbrand Rustenburg tevens ( ), et al

Samenvatting: Strategische En Operationele Marketingplanning-Ker | 9789001797157 | Gerbrand Rustenburg tevens ( ), et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Strategische en operationele marketingplanning-ker | 9789001797157 | Gerbrand Rustenburg [tevens] (red.), Ton de Gouw, Allert de Geus.

 • 1 Inleiding marketingplanningsproces

  Dit is een preview. Er zijn 20 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Benoem de verschillen tussen strategische planning en operationele/tactische planning

  Strategische planning is voor 3 jaar en langer, geeft globale informatie meestal uit externe bronnen, het is op topmanagement niveau en is een voortdurend proces. Operationeel is 1-3 jaar, met gedetailleerde informatie meestal uit eigen bedrijf en wordt regelmatig opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn marketingplan, productieplan en inkoopplan.
 • Wat zijn de drie voordelen van een strategische planning?

  1. Er kan tijdig (proactief) gereageerd worden op gewijzigde omgevingsfactoren.
  2. Het zorgt voor een beter overzicht, een betere coördinatie en controle van de verschillen activiteiten binnen een bedrijf, waardoor de markt beter kan worden bewerkt.
  3. Door het ontwikkelen van een langetermijnvisie wordt ook geïnvesteerd in projecten die pas later financiële vruchten zullen afwerpen of een strategisch plan vertegenwoordigen dat niet direct in financiële termen is uit te drukken.
 • Beschrijf de drie waardeproposities die T&W onderscheiden.

  - Productleadership; streven naar het beste product. Innovatie/verbetering van producten staat centraal
  - Operational excellence; streven naar voordeligste product. Zo min mogelijk kosten voor de klant (tevens min mogelijk inspanning/tijd en gemak voor klant)
  - Customer intimacy; streven naar de beste dienstverlening. Centraal staat een 'intieme' en langdurige relatie met de klant door maximaal in te spelen op de behoeften/eigenschappen van de klant en diensten op maat.
 • Wat zijn de vier eisen waar van uit wordt gegaan bij de missie (mission statement) volgens het Ashridge Missiemodel?

  1. Het doel: het bestaansrecht van de organisatie
  2. De (organisatie)waarden: de waarden en normen van de organisatie en de medewerkers
  3. De strategie: het onderscheidend vermogen van de organisatie t.o.v. de concurrenten
  4. Het gedrag: de wijze van omgang met klanten en andere stakeholders om de onder 3 genoemde strategie te realiseren.
 • De externe omgeving bestaat uit macro- en meso-omgeving. Leg deze twee uit.

  Voor de macro-omgeving geldt dat deze maatschappelijke ontwikkelingen (DESTEP; demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische/ethische, politiek/juridische. Deze ontwikkelingen zijn voor een individuele onderneming onbeïnvloedbaar en hebben op hetzelfde moment invloed op talloze bedrijfstakken.
  Voor de meso-omgeving geldt dat deze voornamelijk de eigen bedrijfstak betreft. Het gaat dus over (externe) stakeholders die direct invloed hebben op elkaar en op de gang van zaken binnen de bedrijfstak (afnemers, toeleveranciers, concurrenten).
 • Wat is marketing myopia?

  Het verblind zijn door de voortreffelijkheid van je eigen product of onderneming en daardoor de echte wensen en behoeften van de consumenten niet meer zien. 
 • Wat gebeurd er door marketing myopia?

  We verliezen uiteindelijk marktaandeel, marktleiderschap en winstgevendheid.
 • Wat zijn de groeistrategieën voor de uitbreiding van de business scope?

  1. Marktontwikkeling: uitbreiding van de M-as
  2. Technologieontwikkeling: uitbreiding van de T-as
  3. Marktpenetratie: uitbreiding van de P-as
  4. Diversificatie: uitbreiding van de M- en T-as
 • Waaraan moet een kerncompetentie voldoen; geef drie kenmerken.

  1. Zij geeft een duidelijke meerwaarde aan de product benefits, zoals die door de afnemer worden gepercipieerd.
  2. Zij is moeilijk imiteerbaar door concurrenten.
  3. Zij geeft toegang tot een groot aantal nieuwe toepassingsgebieden (mate van uitbreidbaarheid).
 • Wat is duurzaam concurrentievoordeel?

  Een voordeel dat een bedrijf heeft en langere tijd kan houden ten opzichte van concurrenten.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Strategische En Operationele Marketingplanning-Ker