Wft pensioenadvies & Beoordeling financiële positie onderneming - Wft pensioenadvies - Adviseren

3 belangrijke vragen over Wft pensioenadvies & Beoordeling financiële positie onderneming - Wft pensioenadvies - Adviseren

Wat wordt verstaan onder adviseren volgens de Wft?

- in uitoefening van bedrijf of beroep doen van aanbeveling aan specifieke client om specifiek financieel product of verzekering af te sluiten.
- daarbij een passend advies te geven
- en voor impactvolle of complexe producten nadere regels in acht te nemen (art. 4:23 lid 1 Wft)

Wat dient een adviseur te doen bij het adviseren over een complex product?

1. alle relevante informatie inwinnen over financiële positie, kennis en ervaring, risicobereidheid en doelstellingen van cliënt in diens belang
2. advies moet aansluiten op alle verkregen info uit punt 1
3. alles vastleggen in dossier van waaruit het advies reproduceerbaar dient te zijn

Wat dient een adviseur te doen wanneer een client het gegeven advies niet wenst op te volgen?

- nogmaals duidelijk maken wat de consequenties en risico's zijn van de afwijking van het gegeven advies
- dit goed vastleggen in dossier
- afvragen of, afhankelijk van feit of afwijking nog steeds als passend advies kan worden gezien, adviseur betrokken kan blijven bij de adviesopdracht. Indien gevolgen onaanvaardbaar dan intrekken.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo