Wft pensioenadvies & Beoordeling financiële positie onderneming - Wft pensioenadvies

4 belangrijke vragen over Wft pensioenadvies & Beoordeling financiële positie onderneming - Wft pensioenadvies

Aan welke eis moet een kantoor in ieder geval voldoen om een vergunning van de AFM op pensioenadviesterrein te krijgen?

1. leidinggevende tenminste twee jaar bestuurlijke en leidinggevende ervaring (min 1 jaar aaneen relevante werkomgeving)
2. Wft Basis, Wft Leven en sinds 1 januari 2012 Wft Pensioenverzekeringen erbij.

Wat wordt verstaan onder bemiddeling volgens de Wft?

- alle werkzaamheden in uitoefening van een bedrijf of beroep gericht op totstandkoming van ovk tussen cliënt en aanbieder - alsmede beheer van dergelijke tot stand gekomen overeenkomsten

Is een DGA (pensioen)advies een advies in de zin van de Wft?

- Bij pensioen in volledig EB niet, immers geen advies over een af te sluiten financieel product- Bij het verzekeren van een deel van toezeggingen is al snel sprake van advisering over financieel product in de zin van de Wft
NB Uitspraak van de AFM=> PP op risicobasis is op zich een simpel risicoproduct (dus geen Wft advies regels) echter in samenhang met hele pensioenconstructie toch impactvol product (kwalificeert als verzekering ivm geheel of gedeeltelijk wegvallen van inkomen van cliënt  
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke verplchting geldt er volgens Wft tav dossiervorming?

Dossier dient dusdanig compleet te zijn dat het advies vanuit het dossier reproduceerbaar is. Bewaarplicht van 1 jaar.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo