Werkingssfeer verplicht Bedrijfstakpensioenfonds - Rechtsgevolgen verplichtstelling

3 belangrijke vragen over Werkingssfeer verplicht Bedrijfstakpensioenfonds - Rechtsgevolgen verplichtstelling

Noem twee rechtsgevolgen van een verplichtstelling

- ook ongeorganiseerde werkgevers en werknemers dienen zich aan te sluiten bij verplicht bpf
- hebben daarmee ook recht op pensioen

Zij zijn verplicht gedurende de verplichtstellingsperiode statuten, reglementen en bestuursbesluiten na te leven

Welke mogelijkheden heeft een bpf bij premieverzuim?

- premies invorderen bij dwangbevel (art. 21 Wet bpf 2000) => executoriale titel (zonder tussenkomst van rechter kan tot invordering worden overgegaan)
Hier gaat aanmaningsprocedure aan vooraf => aanmaning met 30 dagen respijt met tevens melding van dwangbevelprocedure.

Onderneming kan na ontvangst van dwangbevel, met goede gronden, binnen aangegeven termijn in verzet komen dmv dagvaarding bij kantonrechter.  Termijn overschreden of uberhaupt geen bezwaar? Dan heeft dwangbevel formele rechtskracht gekregen => er moet betaald worden!!

- daarnaast kan premieverzuim leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurders van de onderneming indien sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur

Geldt bij bpf ook principe van 'geen premie, geen pensioen" ?

In PW geen duidelijkheid hierover ECHTER MvT bij parlementaire behandeling over PW  zegt dan bpf zich niet op dit principe mag beroepen.
Met uitzondering van situatie van boze opzet (wanneer wg en wn samen afspreken niets af te dragen) of van vrijwillige voortzetting. In beide situaties zou anders ongestraft opzet kunnen plaatsvinden waardoor bpf en overige bijdragende ondernemingen schade lijden.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo