Werkingssfeer verplicht Bedrijfstakpensioenfonds

6 belangrijke vragen over Werkingssfeer verplicht Bedrijfstakpensioenfonds

Ten aanzien van welke onderdelen zijn regels neergelegd in de Wet bpf 2000?

- hoe verplichtstelling tot stand komt
- de gevolgen die de verplichtstelling met zich mee brengt
- de intrekking van een verplichtstelling
- de mogelijkheden tot dispensatie
- de mogelijkheden voor vrijwillige deelname
- sancties en dwangmiddelen

Mogelijkheden tot verlening van vrijstelling door fonds zijn verder uitgewerkt in Vrijstellingsbesluit

Noem de twee verschillen in rechtsverhoudingen (juridische driehoek)  tussen situatie vrijwillige regeling en verplichte bpf regeling

1. Bij vrijwillige regeling sprake van pensioenovereenkomst tussen wg en wn en bij verplicht bpf regeling niet.
2. Bij vrijwillige regeling sprake van uitvoeringsovereenkomst tussen wg en pu en bij verplicht bpf sprake van uitvoeringsreglement

Wanneer is vastgesteld dat onderneming onder een bpf valt dient te worden bekeken of evt sprake is van terugwerkende kracht. Welke punten dienen hiertoe onderzocht te worden?

- vanaf wanneer bestaat de onderneming
- heeft ooit wijziging werkzaamheden plaatsgevonden?
- heeft ooit fusie of overname plaatsgevonden waardoor er andere werkzaamheden kwamen?
- zo ja, vanaf welke datum?

Indien sprake zou kunnen zijn van enige terugwerkende kracht dan nog toetsen of verplichtstellingsbeschikking in loop van de tijd is gewijzigd.
Hiertoe alle beschikkingen opvragen vanaf vroegst mogelijke datum dat werkzaamheden van toepassing waren.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Noem de vier vrijstellingsgronden op grond waarvan bpf verplicht is op verzoek vrijstelling te verlenen

1. tijdig aanwezige eigen pensioenregeling
2. groepsvorming => groep is economische eenheid
3. eigen CAO waarin afzonderlijke pensioenvoorziening
4. onvoldoende beleggingsrendement => toets van Z-score over laatste vijf kalenderjaren

Wanneer mag een bpf vrijwillige deelname toestaan?

1. loonontwikkeling bij wg = loonontwikkeling bedrijfstak en wg  neemt deel in de sociale fondsen van die bedrijfstak OF
2. sprake van groepsverhouding tussen wg die vrijwillig wil aansluiten en andere wg die verplicht is aangesloten OF
3. vrijwillige deelname sluit aan aan periode van verplichting volgens werkingssfeer (historische band met bpf)

Is een bpf verplicht mogelijkheid voor vrijwillige aansluiting aan te bieden?

Neen, statuten geven aan OF en zo ja, ONDER WELKE VOORWAARDEN

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo