Samenvatting: Syllabus Wsrt

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Syllabus WSRt

 • 1 Neyman, Pearson and hypothesis testing

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen objectieve en subjectieve interpretaties van waarschijnlijkheid (‘probability’)

  Volgens de subjectieve interpretatie is waarschijnlijkheid de mate van overtuiging in een geloof. Volgens de objectieve interpretatie wordt de mate van waarschijnlijkheid in de wereld geprojecteerd. 
 • Over welke interpretatie gaat de statistiek die je in SPSS toepast?

  Objectieve waarschijnlijkheid
 • Overtuig Sjinkus met een tegenvoorbeeld dat deze redenering niet opgaat.Sjinkus redeneert als volgt: P1 p=.049= P(Dext|H0)P2 P(Dext|H0) =  P(H0 |Dext)------------------------------------------------------------------------------C H0 is niet waar

  De kansen kan je niet zomaar omdraaien.

  P(Dood binnen twee jaar | Hoofd afgebeten door een haai), als je bij alle mensen van wie het hoofd is afgebeten door een haar nagaat of zij binnen 2 jaar dood zijn, zijn ze dat allemaal.

  P(Hoofd eraf gebeten door een haai | Dood binnen twee jaar), als je naar alle lichamen gaat kijken van mensen die in de afgelopen 2 jaar dood zijn gegaan, is de kans klein dat bij allemaal het hoofd afgebeten is door een haai.
 • Kan een nulhypothese ook voor iets anders staan dan ‘geen verschil’ of ‘geen verband’?

  Ja, voor een specifiek verschil of meerdere verschillen.  
 • Wat is a priori power?

  Een poweranalyse wordt uitgevoerd voordat men het experiment uitvoert
  • Hiermee kan het aantal deelnemers inhoudelijk worden onderbouwd
  • Afhankelijk van verwachtte effect size
  • Afhankelijk van alpha
 • Hoe moet je hypothese toetsen volgens Fisher?

  1. Formuleer H0: the hypothesis to be nullified, hetgeen wat je wil 'vernietigen'
  2. Rapporteer het exacte significantieniveau, zonder het ver over het accepteren of verwerpen van hypotheses te hebben
  3. Doe dit alleen als je bijna niks over het onderwerp weet
 • Wat is hypothese toetsing volgens Neyman en Pearson?

  1. Formuleer twee statistische hypotheses, H1 en H2, stel alpha, bete en N vast voor het experiment, op een weloverwogen manier
  2. Als de data in de afwijzingsregio van H1 valt, neem H2 aan. Dit betekent niet dat je H2 gelooft, alleen dat je je gedraagt alsof H2 waar is
  3. Gebruik deze procedure alleen bij een duidelijke disjunctie en als een kosten en baten afweging mogelijk is
 • 1.1 Funder et al. (2014)

 • Leg uit wat een false positive is, en waaruit blijkt dat een dergelijke fout  als kostbaarder wordt gezien dan een false negative in psychologisch onderzoek.

  Een false positive is de incorrecte verwerping van de nulhypothese., type I error. False negative is type II error, nulhypothese die niet waar is niet verwerpen. Wanneer de nulhypothese wordt verworpen, wordt dus gezegd dat er een effect is ergens op zonder dat dit waar is. Dit is kostbaarder dan wanneer er wel een effect is, maar gezegd wordt dat er geen effect is. Als er onterecht gezegd wordt dat er een effect is zonder dat dit er is, kunnen er therapieën of behandelingen gegeven worden zonder dat ze echt werken.
 • Dat onderzoekers een ‘false positive’ fout begaan komt niet noodzakelijkerwijs doordat ze niet ter goeder trouw zijn. Geef aan met welke twee factoren Simmons verklaart dat onderzoekers minder optimale keuzes maken tijdens het uitvoeren, analyseren en publiceren van onderzoek.

  De ambiguïteit over hoe je het beste beslissingen kunt maken en het verlangen van de onderzoeker om een statistisch significant resultaat te vinden.
 • 2 Evaluating theories

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Leg uit wat Popper met ‘versimilitude’ bedoelde.

  Dat beide theorieën fout blijken te zijn, maar dat we alsnog een voorkeur kunnen hebben voor een van de twee omdat die dichterbij de waarheid zit.
  Model B is meer versimilitude, want deze is minder falsifieerbaar en dit model is ook meer gecorroboreerd. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart