Samenvatting: Vijf Eeuwen Opvoeden In Nederland / Druk 3 | 9789023246138 | Nelleke Bakker, et al

Samenvatting: Vijf Eeuwen Opvoeden In Nederland / Druk 3 | 9789023246138 | Nelleke Bakker, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Vijf eeuwen opvoeden in Nederland / druk 3 | 9789023246138 | Nelleke Bakker, Jan Noordman, Marjoke Rietveld-van Wingerden.

 • 12 Nationaal onderwijs

 • Waar maakte de leerplichtwet een einde aan?

  1. Vroegtijdig schoolverlaten
  2. Aantal kinderen die lang wegbleven van school (door landbouw) werd steeds kleiner
 • 12.1.1 onderwijs ter bevordering van eenheid

 • Wat waren de belangrijkste deugden volgens de wet van 1806?

  Vaderlandsliefde , ijver, gehoorzaamheid, naastenliefde, nederigheid en verdraagzaamheid.
 • Welke taak kreeg het onderwijs door de wet van 1806?

  Het onderwijs kreeg tot taak de nationale taal, die Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) zou gaan heten, als standaard in te voeren. Het spreken van dialecten moest worden tegengegaan. Daartoe werden een officiële spelling, die van M. Siegenbeek (1804), een grammatica (1805), en tot slot een nationaal woordenboek van kracht. Gaandeweg verving het decimale stelsel de oude regionale munten, maten en gewichten.
 • 12.1.2 vernieuwingen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 12.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • De wet van 1806 en de bijbehorende 'schoolorde' brachten op drie punten ingrijpende vernieuwingen, die kwaliteitsverbetering moesten bewerkstelligen. welke?

  1. De didactiek, het 'hoofdelijk' onderwijs maakte plaats voor klassikaal onderwijs.
  2. De wet stelde regels met betrekking tot de kwalificatie van leerkrachten. Voortaan was een diploma vereist.
  3. De wet beoogde door het instellen van een onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en het proces van vernieuwing te bevorderen.
 • 12.2.1 onderwijzers en hun opleiding

 • Hoe kwam een leerkracht vaak aan zijn kwalificatie?


  De meest gebruikelijke opleiding vond van te voren in de praktijk plaats. Als aspirant-onderwijzer, kwekeling of secondant geheten, hielp een jongen de onderwijzer in de school en leerde zo al doende het vak. Na schooltijd gaf de hoofdonderwijzer hem les in de schoolvakken. Voor deze functie koos de hoofdonderwijzer de beste leerling.

  Eén zo'n kwekeling was Jan van Dale, die naam heeft gemaakt als de schrijver van Nederlands bekendste woordenboek.
 • Waarom nam de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in diverse plaatsen het initiatief tot oprichting van zogenaamde leer- en kweekscholen?


  Omdat de oudere schoolhoofden die verantwoordelijk waren voor de praktijkopleiding natuurlijk geen voortrekkers waren inzake de nieuwe didaktiek. De leer- en kweekscholen waren modelscholen voor lager onderwijs, waar zeer goede onderwijzers volgens de nieuwste inzichten lesgaven en tegelijkertijd een groepje kwekelingen onder hun hoede namen.

  Ze kregen les in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde, maar ook in zielkunde (psychologie) en opvoeding en onderwijs.
 • Welke belangrijke factor in de scholing en bijscholing van onderwijzers vormde in deze periode?

  De onderwijzersgezeldschappen. Elke districtsschoolopziener had tot taak in zijn regio een onderwijzersgezeldschap te organiseren. Zo'n gezelschap was niet alleen een ontmoetingsplaats voor onderwijzers en kwekelingen, maar ook een gelegenheid tot vorming van kwekelingen en onderwijzers die zich voorbereidden op een hogere rang. Daarnaast kwamen er ook pedagogisch-didactische onderwerpen aan de orde, zoals de aanpak van het aanvankelijk leesonderwijs en de wijze waarop taalkunde voor leerlingen 'bevatbaar' konden worden gemaakt.
 • 12.2.2 onderwijzeressen en hun opleiding

 • Voor meisjes waren er minder opleidingsmogelijkheden. Waar waren vrouwen werkzaam?


  In 1850 was slechts een half procent van het onderwijzerscorps op openbare lagere scholen vrouw. Iets gunstiger lag dat private scholen van schoolhouders; dezen schakelden hun echtgenotes in voor ondermeer het geven van handwerkles. Vrouwen waren vooral werkzaam op bewaarscholen, als gouvernate, als handwerkonderwijzeres op private scholen en op dure particuliere scholen voor meisjes.
  Voor meisjes uit de gegoede stand waren kostscholen die opleidden tot onderwijzeres aan een meisjesschool.
 • 12.2.3 uitbreiding van opleidingsmogelijkheden

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 12.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • De wet van 1857 brak met de afzonderlijke kwalificatie voor vrouwen, wat word hiermee bedoeld?

  Voortaan waren er dezelfde twee rangen voor mannen en vrouwen, de hulp- en de hoofdonderwijzer(es). Alleen de exameneisen voor de hoofdakte verschilden op punten. Hoofdonderwijzeressen, zo meende de wetgever, konden met minder kennis volstaan op het gebied van rekenen, geschiedenis en kennis van de onderwijswetgeving.
 • In 1875 kwam er een omslag in aparte kweekscholen, leg uit.

  In 1860 kwamen er enkele kweekscholen voor meisjes, in 1870 opende een van de rijkskweekscholen (voor jongens) in Den Bosch een meisjes afdeling. In 1875 volgden andere rijkkweek- en normaalscholen het voorbeeld Den Bosch, eerst door het stichten van aparte meisjesklassen, later via intergratie van meisjes in de jongensklassen. Veel meisjes scholen verdwenen, de meeste opleidingen voor leerkrachten werden gemengde scholen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Vijf Eeuwen Opvoeden In Nederland / Druk 3