Ontwerpen van progamma's - Piaget

16 belangrijke vragen over Ontwerpen van progamma's - Piaget

Wat is de sensomotorische fase? En wat zijn de subfasen

In deze periode ligt de nadruk van het cognitief functioneren op de motorische reactie op sensorische input. Door interactie met de omgeving worden vroege schema`s geadapteerd aan nieuwe en meer complexe situaties. deze periode loopt van 0-2 de subfasen zijn: simpele reflexen, eerste gewoonten en primaire circulaire reacties, secundaire circulaire reacties, coordinatie van secundaire schema's, tertiare circulaire reacties, internalisatie van schema's

Van wanneer tot wanneer loopt de subfase simpele reflexen?

Aangeboren reflexen zoals het zuigreflex, kijken, grijpen. Het kind oefent deze reflexen. Bv. Pasgeborenen zuigt alleen als er een fles of tepel in de buurt is. deze fase loopt van 0-1 maand.

Van wanneer tot wanneer loopt de subfase eerste gewoonten en primaire circulaire reacties?

1-4 maanden. Het kind leert sensaties te coördineren en type schema’s of structuren, in dit geval gewoontes  en primaire circulaire reacties. Een gewoonte is een schema gebaseerd op een simpele reflex bv zuigen,  dat compleet gescheiden is van de veroorzaakte/ontlokte stimulus. Bv baby zuigt ook als er geen fles aanwezig is. De baby is gericht op het eigen lichaam.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn circulaire reacties en primaire circulaire reacties?

Circulaire reactie: herhaling van een bepaalde actie of gedrag om zo plezier te ervaren die het brengt.
Primaire  circulaire reactie: een schema gebaseerd op het kinds poging om een interessante of plezierige gebeurtenis te reproduceren die aanvankelijk optrad door een toevallige gebeurtenis.
Bv ‘per ongeluk’ eigen hand in mond stoppen daarna herhalen. Het eigen lichaam heeft de focus van aandacht.


Van wanneer tot wanneer loopt de subfase secundaire circulaire reacties? en wat gebeurt er

In dit stadium ervaren baby`s wat de effecten zijn van hun handen op de omgeving buiten hun eigen lichaam. De baby is meer object georiënteerd en gefocust op de wereld, het is niet alleen op zichzelf gefocust. Bv. Het toevallig schudden van een rammelaar kan de baby fascineren. De baby imiteert simpele acties van anderen, zoals babytaal, gekwek van volwassen en sommige fysieke gebaren. Maar deze imitaties zijn gelimiteerd tot acties die de baby al kan produceren. Het is nog niet intentioneel en doelgericht.
4-8 maanden

Wat is internalisatie van schema's? en wanneer loopt deze fase

? in deze fase kan het kind voor het eerst een probleem in gedachten oplossen in plaats van het zoeken van oplossingen door lichamelijk handelen. Deze fase markeert het einde van de sensomotorische periode en vormt de overgang naar het symbolisch denken. 18-24 mnd.

Wat is objectpermenentatie en hoe loopt dit

is het begrip dat voorwerpen aanwezig blijven ook al zijn ze uit het zich
zie samenvatting.

Wat is ab error?

de object permanentie concept waarbij een baby naar stage 4 gaat een frequente fout maakt, het zoekt bij de bekende verstopte plaats naar het object (A) in plaats van de nieuwe plaats waar het voorwerp verborgen is (B). 
-          Onderzoekers hebben gevonden dat de AB error niet constant optreed.
-          Er is ook bewijs gevonden dat  AB errors gevoelig zijn voor ‘delay’ tussen een verstopt object en de baby’s  poging om het te vinden.  Dus het komt misschien doordat de baby nog niet zo’n goed ontwikkeld geheugen heeft ( gebrek aan groei van de  frontale cortex)

Wat is de preoperationele periiode? tijd?

het ontbreken van logische denkstrategieën of
operaties is het hoofdkenmerk van de preoperationele periode. Het denken wordt symbolisch qua vorm. Het kind kan bv een sok al teefoon gaan gebruiken.
Operaties: geïnternaliseerde set van acties dat het kind in staat stelt om me mentaal te doen wat zonet fysiek is gedaan.

Wat is de symbolic function stage ?

Krijgt het vermogen om een voorwerp mentaal te representeren die niet fysiek aanwezig is.
De mogelijkheid om zich bezig te houden met zulke symbolische gedachten wordt symbolic funtion genoemd., het breidt de mentale wereld enorm uit. Dit uit zich in de tekeningetjes die kinderen maken, taal, en het doen alsof. Samengevat, de mogelijkheid om symbolisch te denken en de wereld mentaal te representeren overheersen deze substage. 2-4jr

Kritiek en samenvatting preoperational substage

Kritiek
Piaget was volgens sommige ontwikkelings mensen niet correct in zijn voorspelling wanneer kinderen kunnen conserveren. Het had volgens hen ook te maken met aandacht.


Samengevat

1.       Meer symbolisch dan sensomotorische gedachten
2.        Onvermogen om zich bezig te houden met operaties; kan acties mentaal niet terugdraaien; gebrek aan conservatie vaardigheden.

Vat de concreet operationele fase kort samen

Samengevat

-          Maakt gebruik van operaties, mentaal omkeren (reverse), laat conservatie vaardigheden zien.
-          Maakt gebruik van logisch redeneren, maar alleen in concrete omstandigheden
-          Niet abstract denken
-          Heeft classificatie skills, kan dingen in groepen en subgroepen ordenen en redeneren over de relaties

Wat is hypothetical deductive reasoning?

Hypothetical deductive reasoning : Adolescenten zijn volgens hem in staat hypothetisch-deductief te denken. Dat betekend dat zij hypothetische oplossingen voor een probleem kunnen bedenken en die vervolgens systematisch kunnen toetsen door deductie.

Hier tegenover staat dat kinderen (jonge kinderen) problemen oplossen via een trial and error
manier. Concrete operationele denkers falen vaak in de relatie te zien tussen twee
hypothesen.

Welke benadering gebruikte piaget en welke vygotsky?

constructivist en social constructivist

Wat is adapteren en welke begrippen horen heierbij

assimilatie en accomodatie

Wat is equilibration en equilibrium?

...

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo