Samenvatting: Wft Particulier Nibe Svv 1 224

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van WFT particulier nibe svv 1 224

 • 1 Hoofdstuk 1 Risicobeheer particulier

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van risicobeheer en hoe kan een particulier dit uitvoeren?

  Risicobeheer heeft als doel het beheersen van risico's tegen de laagst mogelijke kosten. Particulieren kunnen risicobeheer uitvoeren door in te ventariseren, analyseren en reduceren van de risico's.
 • Wat houdt risicoreductie in bij risicobeheer?

  Risicoreductie omvat het terugbrengen van risico's door vermijding, vermindering/beheersing en overdracht.
 • Hoe kan een particulier beslissen wat te doen met een risico?

  Een particulier kan een risico zelf dragen of overdragen aan een verzekeraar, waarbij hij het (rest)risico voor eigen rekening neemt of afwentelt via een verzekering.
 • Waarom is het voor een particulier vaak verstandig om een adviseur in te schakelen voor risicobeheer?

  Particulieren hebben vaak onvoldoende kennis om risico's in te schatten, dus is het raadzaam om een adviseur in te schakelen voor objectief risicoadvies en juiste risicobeperkingsalternatieven.
 • 2 1.1 Risico’s

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de belangrijke kenmerken van een risico met betrekking tot schade?

  - Onzekerheid over het voordoen van het risico (zoals brand)
  - Effect op de particulier of zijn gezin (zoals arbeidsongeschiktheid)
  - Neveneffecten van het evenement (zoals vervangende woonruimte)
  - Financiële consequenties voor de particulier
 • Wat zijn de mogelijke directe gevolgen van een schadegebeurtenis voor een particulier?

  - Verlies van eigendommen door brand
  - Arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
  - Noodzaak van vervangende woonruimte
  - Aanpassingen aan de woning of ander werk zoeken
 • 3 1.2 Risicobeheer

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt bedoeld met risicobeheer voor een particulier en zijn gezin?

  - Risicobeheer is het systematisch bewaken van economische bedreigingen.
  - Het doel is om risico's zo goedkoop mogelijk te beheersen.
  - Risico's veranderen regelmatig en moeten regelmatig geëvalueerd worden.
 • Wat zijn de drie stappen waarin risicobeheer voor een particulier en zijn gezin kan worden verdeeld?

  - Risico-inventarisatie
  - Risicoanalyse
  - Risicoreductie
 • 4 1.2.1 Risico-inventarisatie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van risico-inventarisatie in de financiële wereld?

  - Het benoemen van risico's die de particulier en zijn gezin in financiële zin bedreigen

  Voorbeelden van risico's:
  - Inboedel verloren door brand
  - Kostwinner ontslagen
  - Auto betrokken bij aanrijding
  - Particulier aansprakelijk voor schade aan derden

  Voorbeelden van risico's uit een evenement:
  - Woonhuis vernietigd door brand
  - Twee personen overleden
  - Een persoon verminkt en blijvend invalide
 • 5 1.2.2 Risicoanalyse

  Dit is een preview. Er zijn 30 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van een risicoanalyse in het kader van verzekeringsadvies voor particulieren?

  - Beschrijving van het risico
  - Bedreigd element
  - Geschatte omvang van het risico.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Wft Particulier Nibe Svv 1 224