Attitudes at work - Job satisfaction

7 belangrijke vragen over Attitudes at work - Job satisfaction

Volgens Judge en Hulin(1993) zijn er 3 verschillende benaderingen:

1. attitudes over arbeid zijn dispositioneel(persoonlijkheid) indien er erfelijkheid in het spel is dan meer sprake van een persoonlijkheidskenmerk dan van een attitude. 2. het sociale-informatie verwerkingsmodel (opinies van anderen) opvattingen ontwikkelt men door en in het contact met anderen: arbeidstevredenheid is dan afhankelijk van hoe mensen de werkplek evalueren.3 het informatie-verwerkingsmodel(eigenschappen van de baan) accumulatie van cognitieve informatie over werk en werkplek(Hackman en Oldham,1976) 

Waarom is baantevredenheid belangrijk? 2 redenen

 • indicatie van individu zijn psychologisch welzijn / mentale staat.
 • baantevredenheid leidt tot motivatie en goede werkprestatie.

Wat is baantevredenheid? definitie Locke

genot/positieve emotionele staat als resultaat op zijn/haar ervaringen.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Verschillende soorten metingen, meestal wordt de Likert-schaal gebruikt. Volgens Nagy 2002 volstaat een vraag ook, mensen weten precies hoe tevreden ze zijn.Meer opvallende punten?

Men is meer tevreden over onderdelen vd baan, dan over de gehele baan ook al bestaat die baan alleen uit leuke onderdelen. Arbeidstevredenheid is meer dan alleen leuke taken verrichten: hoe de baan past bij  langetermijndoelstellingen vd persoon, hoeveel eigenwaarde afhankelijk is vd baan, welke ervaringen het meest blijven hangen, de opinies van anderen over de baan zijn ook belangrijk.

Hackman en Oldham (1976) spreken van intrinsieke kenmerken van de baan:

Variatie in vaardigheden, taakidentiteit(de mate waarin een werknemer een compleet werkstuk kan maken i.p.v. een onderdeel hiervan) betekenisvol werk, autonomie en feedback. 

Hackman en Oldham identificeerden 5 constructen

 1. skill variety. de mate waarin de taak verschillende behendigheden vereist.
 2. task identity. in hoeverre de opdrachten op elkaar aansluiten.
 3. task significance.  in hoeverre het invloed heeft op anderen.
 4. autonomy. vrijheid binnen de baan. zelf beslissingen nemen.
 5. feedback.  de mate waarin er correcte en precieze informatie is over hoe effectief werknemer presteerd.

Veranderd baantevredenheid over levensduur?

 • ouderen zijn beter in hun werk dan jongeren dus meer tevreden.
 • ouderen hebben verwachting verlaagd.
 • ouderen zijn altijd meer tevreden dan jongeren. COHORT effect.
 • ontevreden ouderen gaan sneller dan jongeren met vervroegd pensioen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo